Rodust: "Luonto ja kalastajat hyötyvät kestävästä kalastuspolitiikasta" 

 
 
Parlamentti käsittelee kalastuspolitiikan uudistamista.  

Parlamentin jäsenet päättävät keskiviikkona EU:n kalastuspolitiikan uudistamisesta. Uudistuksien tarkoituksena on suojella kalakantoja ja löytää ratkaisu työttömyyteen, joka on aiheutunut kalastussektorin alamäestä rannikkoalueilla. Mietinnön esittelijä Ulrike Rodust (S&D, Saksa) kertoi meille lisää.

Miten liikakalastusta vastaan voidaan taistella? Entä mikä olisi paras tapa suojella kalakantoja?


Rodust: Mietintöni, jolla on kalatalousvaliokunnan jäsenten enemmistön tuki, lopettaa joulukuisen rituaalin, jossa jäsenmaiden kalastuksesta vastaavat ministerit neuvottelevat aamuneljään saakka, jättävät tieteelliset neuvot huomiotta ja asettavat liian korkeat kalastuskiintiöt.

Vuodesta 2015 alkaen pätee kestävän maksimimäärän sääntö, joka tarkoittaa, että voimme vuosittain kalastaa vain kalakannan uusiutuvan osuuden verran. Tavoitteemme on, että kalakannat elpyvät vuoteen 2020 mennessä.

Ongelmana on kuitenkin tieteellisen tiedon puute - meidän täytyy kerätä enemmän tutkimustietoa ja perustaa päätöksemme muutenkin alimpiin arvioihin kannan määrästä.


Miten rannikkoalueiden kalastajien parissa olevaan työttömyyteen ja sosiaalisiin ongelmiin voitaisiin puuttua?


Rodust: Liikakalastuksen loppumisen hyvä puoli on se, että luonnon ohella myös kalastajat hyötyvät. Suuremmat kannat tuottavat suurempia saaliita. Meidän täytyy auttaa kalastajia muutosajan yli, jolloin tiettyjä kalalajeja saa kalastaa vähemmän. Minun ryhmäni teki myös tarkistuksen, joka velvoittaa jäsenmaita antamaan kalastuskiintiöitä mieluummin pienten volyymien kalastajille. Se kalataloussektori luo enemmän työpaikkoja ja käyttää vähemmän haitallisia kalastustekniikoita.


Valitettavasti tietyillä eurooppalaisilla rannikoilla on liikaa kalastajia saatavilla olevia kalamääriä kohti. Jäsenmaiden täytyy vähentää aktiivisten kalastajien määrää, mutta vähennys täytyy tehdä sosiaalisesti kestävällä tavalla.


Ehdotat, että jäsenmaat kieltäisivät kalastuksen 10-20 prosentilla aluevesistään seuraavan kolmen vuoden aikana. Tukevatko parlamentti ja neuvosto tätä?


Rodust: Kalatalousvaliokunta on jo kannattanut kalakantojen elvyttämisalueiden perustamista, mutta ei ole määritelly tarkkoja prosenttiosuuksia. Ryhmäni aikoo tuoda täysistuntoäänestykseen selkeämmän velvoitteen. Tällä hetkellä meillä ei ole sopimusta asiasta neuvoston kanssa, mutta kalataloudesta vastaavien ministeriemme täytyy oppia, että asiasta päätetään yhdessä ja että parlamentti on vakavastiotettava neuvottelukumppani.


Yhteistä kalastuspolitiikkaa on pyritty uudistamaan jo 20 vuoden ajan. Ratkaistaanko tällä uudistuksella viimein sektorin ongelmat?


Rodust: Liikakalastuksen ja poisheittämisen lopettaminen on historiallinen muutos EU:n kalastuspolitiikassa. Nykypäivänä sektori kärsii paljon jatkuvasta liikakalastuksesta ja halvoista tuontikaloista. Sitä paitsi monet uuden polven kalastajat tukevat suunnitelmiamme.

Tarvitsemme kalastajien aktiivisen tuen. Kalastaminen tapahtuu kaukana merellä, jossa ei voi luottaa pelkkiin teknisiin laitteisiin. Siksi kalastajilla on tulevaisuudessa suurempi sananvalta niin sanottujen neuvoa-antavien toimikuntien kautta.

Liikakalastus 
  • Yli 85% maailman kalakannoista on lähellä tai alle kannan biologisen kestävyysrajan 
  • 68%:ia EU:n kaupallisesti hyväksikäytetyistä kalakannoista liikakalastetaan 
  • Kestävä kalastus voisi luoda jopa 37 000 lisätyöpaikkaa kalastussektorille vuoteen 2022 mennessä (30%:n lisäys)