Verotermit pähkinänkuoressa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
©BELGA/AGEFOTOSTOCK  

Verotukseen liittyy paljon monimutkaista sanastoa. Verosuunnittelu on laillista, kun taas veronkierto laitonta - entä mitä on veropohjan rapautuminen? Tutustu laatimaamme verosanastoon.

Verosuunnittelulla tarkoitetaan menettelyä, joissa laillisin keinoin minimoidaan yrityksen maksamat verot. Sitä ei pidä sekoittaa veronkiertoon, joka on laitonta.

Veropäätös on viranomaisilta saatu kirjallinen päätös siitä, miten yrityksen maksamat verot tullaan laskemaan. Menettely on laillinen, mutta mukana saattaa olla valtionapua, jonka antamista komissio saattaa tutkia. Päätöksien moraalista perustaa voidaan kyseenalaistaa, sillä monikansalliset yritykset saattavat maksaa muita yrityksiä vähemmän veroja.

Veropohjan rapautuminen ja voitonsiirto. Voitonsiirto on verosuunnitteluua, jolla hyödynnetään kansainvälisen verojärjestelmän porsaanreikiä ja siirretään tuottoja paikkoihin, joissa niistä tarvitsee maksaa vähemmän veroa. Kun maksettavaksi jää vähän tai ei lainkaan veroja, seurauksena on veropohjan rapautuminen.

Veroparatiisit ovat maita, joiden alueella rekisteröityneiden ulkomaisten yritysten tai ihmisten täytyy maksaa vain hyvin vähän tai ei lainkaan veroja. Veroparatiisit takaavat usein luottamuksellisen ja salaisen suhteen "asiakkaidensa" kanssa.

Parlamentin toinen veropäätöksiin keskittyvä erityisvaliokunta pyytää komissiota laatimaan mahdollisimman nopeasti EU:n laajuisen määritelmän ja mustan listan "yhteistyöstä kieltäytyvistä lainkäyttöalueista".

Tosiasiallinen edunsaaja on se yritys tai oikeushenkilö, joka löytyy valeyhtiöiden takaa. Läpinäkyvyyttä rajoittamalla yritetään piilottaa voittoa tekevän ja yritystoimintaa johtavan tahon henkilöllisyys.

Taistellessaan rahanpesua ja terrorismia vastaan parlamentti on jo varmistanut, että jäsenvaltioilla on velvollisuus ylläpitää kansallisia keskitettyjä luetteloita yritysten tosiasiallisista edunsaajista. Viranomaisilla ja myös esimerkiksi toimittajilla on pääsy näihin tietoihin. Jäsenvaltioilla täytyy toteuttaa lainsäädäntö 26. kesäkuuta 2017 mennessä.

Erityisvaliokunnan loppuraportti pyytää jäsenvaltioita tekemään näistä luetteloista kokonaan julkisia.

Patenttiboksijärjestelmä on erityinen verojärjestelmä teollis- ja tekijänoikeuksille. Tukeakseen innovaatioita ja houkutellakseen teknologiayrityksiä osa Euroopan valtioista tarjoaa veroetuuksia käyttöoikeuksien luovuttamisesta saaduille tuloille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteita, joilla on patentti tai tekijänoikeuteen perustuva käyttölupa, verotetaan tavallista kevyemmin. Joitakin yrityksiä on syytetty tarpeettomien patenttien kehittämisestä tuotteilleen verojen välttämiseksi.

Mepit arvioivat, että yhteys patenttiboksijärjestelmän ja tutkimuksen ja kehityksen välillä on usein keinotekoinen, ja todellisuudessa yritykset käyttävät erivapautta usein aggressiiviseen verosuunnitteluun. Veropäätösten erityisvaliokunta pyytääkin loppumietinnössään komissiota kehittämään lainsäädäntöä patenttiboksien väärinkäytön estämiseksi.


Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja viittaa sääntöihin, joiden perusteella EU:ssa toimivat yritykset voisivat laskea verotettavat voittonsa sen sijaan, että niiden tarvitsisi seurata eri sääntöjä jokaisessa jäsenmaassa, jossa niillä on toimintaa. Yritysten olisi myös mahdollista yhdistää kaikki voittonsa ja kaikki tappionsa EU:n alueella. Jäsenmailla olisi edelleen oikeus määritellä omat yritysveroprosenttinsa.

Maaliskuussa 2018 parlamentti hyväksyi ehdotuksen perustaa yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Yrityksiä verotettaisiin siellä, missä ne tekevät voittoa. Lisäksi niiden digitaalinen läsnäolo huomioitaisiin verotuksessa: henkilökohtainen data on aineeton, mutta erittäin arvokas resurssi, jota Facebookin, Amazonin ja Googlen kaltaiset yritykset hyödyntävät yritystoiminnassaan. Nykytilanteessa sitä ei kuitenkaan huomioida mitenkään veropohjaa laskettaessa.