Ferreira ja Theurer: Veropäätösvaliokunnan työ on merkkipaalu 

 
 
Elisa Ferreira (S&D, Portugali) ja Michael Theurer (ALDE, Saksa)  

Monikansallisten yritysten pitäisi maksaa siellä verot, mistä voitot tulevat, parlamentin erityisvaliokunta, joka käsittelee veropäätöksiä, totesi kuukausien työn tuloksena mietinnössä, joka hyväksyttiin tänään 25.11. täysistunnossa. Mietinnön laatijat, Elisa Ferreira (S&D, Portugali) ja Michael Theurer (ALDE, Saksa) toivovat, että verotuskäytännöt muuttuvat työn myötä oikeudenmukaisemmiksi. He sanoivat, että tietojen saaminen jäsenmailta ja yrityksiltä oli haastavaa.

Mietintö hyväksyttiin täysistunnossa äänin 508 puolesta, 108 vastaan ja 85 tyhjää.


Veropäätösvaliokunta aloitti työnsä helmikuussa 2015. Useat monikansalliset suuryritykset kieltäytyivät kutsusta tulla kertomaan yritysverotusta koskevista kannoistaan. Monen mieli on kuitenkin muuttunut alun jälkeen.


"Yritykset sanoivat alussa ei - älkää koskeko meihin, meillä ei ollut tämän kanssa mitään tekemistä. Mutta sitten, yksi kerrallaan, jokainen lähestyi meitä ja osa niistä sanoi, että "kyllä", olemme joidenkin ehdotuksienne kannalla, kuten esimerkiksi yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB)", kertoi Elisa Ferreira. Muun muassa Amazon, Facebook, Google, IKEA ja HSBC antoivat lausuntonsa asiasta valiokunnalle.


"Meidät otetaan hyvin vastaan, mutta heti, kun ryhdymme kysymään yksityiskohtaisempia kysymyksiä, salailu alkaa", totesi Ferreira yhteistyöstä jäsenmaiden kanssa. Valiokunnan valtuuskunta tapasi Belgian, Luxemburgin, Sveitsin, Irlannin, Alankomaiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan virkamiehiä.


"Olisimme voineet saada aikaan paremmat tulokset, jos tärkeät toimijat, tietyt jäsenmaat ja komissio eivät olisi vastustaneet niin voimakkaasti. Saimme monia tärkeitä asiakirjoja Code of Conduct -ryhmältä mustattuna ja monia emme saaneet lainkaan", Theurer summasi prosessia.


"Tiettyjen jäsenmaiden aggressiivinen verosuunnittelu on lisännyt niiden verotuloja eurooppalaisten kumppanien kustannuksella ja se on vaikuttanut yhteiskuntiin kielteisesti. Puuttuvat verotulot johtavat veronkorotuksiin muiden veronmaksajien osalta, riippumatta siitä, ovatko he työntekijöitä, yrittäjiä, virkamiehiä tai yrityksiä", Theurer sanoi. Ferreira lisäsi, että "emme voi jättää yritysverotusta tilaan, jossa jäsenmaat voivat kilpailla ehdoilla monikansallisten yritysten saamiseksi maahan ja tehdä tuottoa näillä toimintatavoilla".


Theurer kutsuu hyväksyttyä mietintöä "korkeatasoiseksi analyysiksi epäoikeudenmukaisista, moitittavista ja osittain laittomista käytännöistä, joita tietyt monikansalliset yritykset ovat käyttäneet verojen välttelyyn ja suunnitteluun". Hän lisäsi, että "mietintö on merkkipaalu pitkällä tiellä kohti tehokasta lainsäädäntökehystä, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen verokilpailun sosiaalisen markkinatalouden puitteissa".

"Toivon, että LuxLeaks ja veropäätösvaliokunnan työ muuttavat sitä, miten suhtaudumme veropäätöksiin", totesi Ferreira.