Eurooppalainen ohjausjakso: kohti jäsenmaiden yhtenäisempää talouspolitiikkaa 

 
 

Eurooppalainen ohjausjakso ohjailee ja yhtenäistää kansallisella tasolla tehtävää talous- ja finanssipolitiikkaa. Katso videolta, mistä on kyse.

Mikä on eurooppalainen ohjausjakso?

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi näytti, miten nopeasti taloudellinen epävakaus voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta koko unionin alueelle. Sovittaakseen jäsenmaiden kansalliset toimet paremmin yhteen ministerineuvosto perusti vuonna 2010 eurooppalaisen ohjausjakson. Se kannustaa rakenteellisiin uudistuksiin, jotka takaavat vakauden, hillitsevät julkisen velan ottoa ja budjettivajetta, sekä luovat kasvua ja torjuvat työttömyyttä. Menetelmä koskee kaikkia unionin jäsenvaltioita, mutta keskittyy erityisesti euromaihin.

Eurooppalainen ohjausjakso alkaa marraskuussa julkaistavalla komission vuotuisella kasvuselvityksellä. Se ohjaa kansallisten budjettien suunnittelua: jos ennuste kasvusta on vahva, julkiset taloudet voivat odottaa suurempia tuloja.

Jakso päättyy kesäkuussa, kun kansalliset hallitukset saavat kasvuselvitykseen perustuvat maakohtaiset suositukset, jotka niiden tulee huomioida tulevan vuoden budjettia suunnitellessaan.

Parlamentilla on prosessissa neuvoa-antava rooli. Se järjestää julkisia keskusteluita, joiden tarkoitus on velvoittaa kansalliset toimijat kunnioittamaan menetelmää ja taata komission ja neuvoston tekemien ehdotusten ja päätösten vastuullisuus. Parlamentti myös järjestää vuosittain EU:n parlamentaarisen viikon, joka kokoaa kansanedustajia kaikista jäsenmaista talous- ja budjettipolitiikasta.

Eurooppalaisen ohjausjakson kulku  
  • Marraskuu: Euroopan komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksen, joka määrittelee unionin tärkeimmät toimintalinjat 
  • Maaliskuu: jäsenvaltioiden päämiehet toteuttavat unionin taloudellisia tavoitteita  
  • Huhtikuu: jäsenvaltiot antavat kansalliset budjettisuunnitelmansa komissiolle tarkistettaviksi  
  • Toukokuu: komissio tekee jokaiselle jäsenvaltiolle maakohtaisia suosituksia  
  • Unionin jäsenvaltiot ottavat niille tehdyt suositukset huomioon suunnitellessaan seuraavan vuoden budjettia  
  • Euroopan parlamentilla on prosessissa neuvoa-antava rooli  
  • Kesäkuu: ministerineuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset