Kohti tuntematonta: miten EU tukee avaruusohjelmia  

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Infografiikastamme saat tietoa siitä, miten EU rahoittaa avaruusteollisuutta ja miten avaruusteknologiaa käytetään.

EU:n avaruusohjelma  

Parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyivät 10. marraskuuta suunnitelmat unionin avaruusohjelman perustamiseksi vuosiksi 2021–2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamiseksi. Parlamentti hyväksyi 14,8 miljardin euron avaruusohjelmasta huhtikuussa 2021. Se kokoaa yhteen kaikki avaruuteen liittyvät toimet ja kattaa Galileon, Copernicus-ohjelman ja avaruustilannetietoisuuden.


”EU:n avaruusohjelman onnistumisen avaintekijä on kunnianhimoinen talousarvio”, totesi PPE-ryhmän italialainen jäsen Massimiliano Salini. ”Navigointijärjestelmä ja maanseuranta parantavat liikennepalvelujen suorituskykyä, mistä saadaan paljon hyötyä maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla”. Esimerkiksi Galileo tarjoaa toiminnallisia palveluja ympärivuorokautisesti lähes 1,3 miljardille käyttäjälle. ”Tehokkaammalla liikenteenhallinnalla vähennetään päästöjä ja puututaan ilmastonmuutokseen, miehittämättömien ilma-alusten käytön lisääntyminen parantaa jakelu- ja postipalveluja ja parempi lentojen seuranta vähentää lentojen peruutuksia ja lentomelua.”


Avaruusteknologia on välttämätöntä monille tärkeille palveluille, joista unionin kansalaiset ovat riippuvaisia, ja sillä voi olla ratkaiseva rooli pyrittäessä vastaamaan tehokkaasti uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, rajavalvontaan ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseen EU:ssa. Yhdelläkään EU-maalla ei kuitenkaan ole valmiuksia toimia avaruudessa yksin. ”Avaruusala on olennaisen tärkeä myös EU:n strategisen riippumattomuuden edistämisessä ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vaalimisessa”, Salini totesi. ”Tämä on erittäin tärkeää tilanteessa, jossa perinteiset avaruusmahdit ovat edelleen hyvin aktiivisia ja jossa samaan aikaan ilmaantuu uusia toimijoita, jotka asettavat yhä enemmän haasteita Euroopan avaruusalan kilpailukyvylle.”Tämä artikkeli julkaistiin alun perin vuonna 2018 ja sitä päivitettiin huhtikuussa 2021.

Sentinel-2B-satelliitin laukaisu Ranskan Guayanassa sijaitsevasta EU:n avaruuskeskuksesta 7.3.2017. ©ESA–Stephane Corvaja, 2017