Viimeinen raja: EU:lle uusi avaruusohjelma 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Viestintä, maatalous, luonnonkatastrofien tarkkailu, meripelastus... Kaikki nämä ja monet muut alat tarvitsevat toimivaa avaruusteknologiaa tuekseen.

EU:n avaruusohjelma  

Parlamentti hyväksyi 17. huhtikuuta italialaismeppi Massimiliano Salinin (EPP) laatiman päätöslauselman, jossa ehdotetaan EU:lle perustettavaksi oma avaruusohjelma ja avaruusohjelmasta vastaava EU-virasto. Ehdotettu 16 miljardin euron budjetti vuosille 2021-27 kattaa Galileon, Copernicuksen ja avaruustilannetietoisuuden (SSA) kaltaisia ohjelmia.

EU:n avaruusstrategia käsittelee kaukaiselta tuntuvia asioita, mutta sen vaikutukset ulottuvat jokapäiväiseen elämään maan pinnalla.

”Nykyaikainen, turvallinen, kilpailukykyinen, tehokas ja ympäristöystävällinen liikennesektori on vahvasti sidoksissa avaruusohjelmien toimivuuteen. Navigointijärjestelmät ja Maan havainnointi avaruudesta parantavat liikennepalveluiden tehokkuutta, mikä tuo lukuisia hyötyjä niin kansainvälisellä kuin eurooppalaisellakin tasolla,” Salini selitti. ”Tehokkaampi liikenteen hallinta vähentää ilmastolle haitallisia päästöjä, lennokkien käyttö taas tehostaa toimitus- ja postipalveluita ja parempi lentojen seuranta vähentää peruuntumisia ja meluongelmia.”

Avaruusteknologia on välttämätöntä monissa tärkeissä palveluissa, ja sitä voidaan hyödyntää uusien ongelmien ratkaisemisessa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa, rajavalvonnan tehostamisessa ja EU-kansalaisten turvallisuuden parantamisessa. Yksittäisillä jäsenmailla ei kuitenkaan ole tarvittavaa kapasiteettia kurkottaa tähtiin yksin.

”Uusi avaruusohjelma haluaa vahvistaa EU:n globaalia johtoasemaa Maan havainnoinnissa sekä navigaatio- ja teknologiatutkimuksessa. Vaikka Eurooppa on tällä hetkellä toiseksi merkittävin avaruusvalta, meidän on kehitettävä edelleen yhteistyötämme, jos haluamme säilyttää asemamme. Tästä tulee erityisen vaikeaa, kun perinteiset suurvallat pysyvät erittäin aktiivisina ja samalla uudet toimijat haastavat entistä enemmän Euroopan avaruussektorin kilpailukykyä,” Salini totesi.

EU:n ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt ennen kuin ne voivat astua voimaan.

 

Sentinel-2B-satelliitin laukaisu Ranskan Guayanassa sijaitsevasta EU:n avaruuskeskuksesta 7.3.2017. ©ESA–Stephane Corvaja, 2017