Parlamentti vahvistaa pankkialaa riskejä vastaan 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Jaa tämä sivu: 

Mepit hyväksyivät esityksen euroalueen pankkisektorin vahvistamisesta entisestään uusien kriisien varalta lisäämällä pankkiunionin valtuuksia.

Parlamentti haluaa estää tulevien finanssikriisien negatiivisia vaikutuksia ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena on syntynyt lukuisia poliittisia aloitteita, joilla pyritään estämään tulevia kriisejä ja vähentämään niiden vaikutuksia. Euroopassa kriisi kehittyi pankki- ja velkakriisiksi ja johti muun muassa euroalueen pankkiunionin perustamiseen. EU-johtajat sopivat, että Euroopan keskuspankin (EKP) tulee valvoa euroalueen merkittävimpiä lainanantajia. Lisäksi luotiin yhteinen sääntökirja ja keskitettiin varoja, jotta tuleviin pankkikriiseihin oltaisiin paremmin varautuneita.

Pankkiunionin loppuun vieminen vaatii kuitenkin vielä lisää työtä.

Pankkeja pelastamassa

Parlamentti hyväksyi kaksi pankkien pelastamista koskevasta päätöslauselmaa, jotka ovat Gunnar Hökmarkin (EPP, Ruotsi) käsialaa. Niiden mukaan jäsenmaiden tulee varmistaa kriisin tapahtuessa, että pankit ja muut rahoituslaitokset ovat riittävän vakavaraisia pystyäkseen kattamaan tappioita niin, etteivät ne aiheuta liiallista haittaa talouden vakaudelle tai veronmaksajille.

”Uusien vaatimusten ansiosta vähennämme finanssikriisin mahdollisuutta, mutta samalla varmistamme, että pankit voivat jatkossakin olla avainasemassa kasvujen ja investointien rahoittamisessa,” Hökmark sanoi.

Päätöslauselmissa painotettiin lisäksi viranomaisten toimivallan merkitystä, jotta ne voivat puuttua ajoissa heikentyvään tilanteeseen.

Riskien hallintaa

Saksalaismeppi Peter Simonin (S&D) laatimassa kahdessa päätöslauselmassa puolestaan painotetaan pankkiunionin loppuun viemisen merkitystä, koska vain näin voidaan luoda aidosti eurooppalaiset markkinat, joilla asiakkaat voivat hyötyä yhtenäisesti pankkijärjestelmästä. Nykyisellään yhteen euroalueen maahan sijoittuneen pankin ei ole erityisen houkuttelevaa laajentaa toimintaansa kotimarkkinoittensa ulkopuolelle.

”Euroopan pankkisektorin monimuotoisuutta suojataan vähentämällä byrokraattista taakkaa pienille, alueellisille tai riskialttiille pankeille, joilla ei ole varaa suureen hallintoon tai ulkoisiin neuvonantajiin”, Simon selitti.

Simon haluaa lisäksi EKP:n alaisen Euroopan järjestelmäriskikomitean ottavan suuremman roolin jäsenmaiden toimien koordinoimisessa, kun rahoitusalan riskit ovat järjestelmällisiä. Euroopan finanssikriisi osoitti, että viranomaisten toimet ongelmien estämiseksi ja ratkaisemiseksi eivät olleet riittäviä.

”Parlamentti onnistui vaatimaan, että pankkien tulee tulevaisuudessa arvioida ympäristöön ja sosiaalipolitiikkaan kohdistuvia riskejä sekä ryhtyä toimiin ongelmien estämiseksi,” Simon lisäsi. ”Näin luodaan kestävämpi rahoitussektori ja suojataan pankkeja EU:ssa.”

Seuraavaksi

Tulevalla parlamentin istuntokaudella EU-toimielimet jatkavat eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän suunnittelutyötä pankkiunionin loppuunviemiseksi.