EU aikoo investoida 9,2 miljardia euroa digiteknologiaan 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Suurteholaskentaa, tekoälyä, kyberturvallisuutta, digiosaamista... Parlamentti puolsi rahoitusta EU:n digialan hankkeille budjettikaudelle 2021–2027.

Digitaalinen Eurooppa tukee muun muassa tekoälyä ja suurteholaskentaa - ©AP Images/European Union-EP  

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on uusi 9,2 miljardin euron hanke, jolla pyritään takaamaan, että kaikilla eurooppalaisilla on sekä taidot että tarvittavat välineet ja infrastruktuuri vastata digitaalisen aikakauden haasteisiin yksityis- ja työelämässään.

Ohjelma on osa strategiaa, jolla kehitetään digitaalisten sisämarkkinoiden teknologista potentiaalia. Tavoitteena on luoda neljä miljoonaa työpaikkaa ja 415 miljoonan euron talouskasvu EU:ssa joka vuosi sekä kasvattaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä.

”Liian pitkään EU:n teknologiasektori on laahannut muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan perässä. Tarvitsemme yhtenäisen, EU:n laajuisen strategian ja kunnianhimoisia investointeja, jotta voimme korjata epätasapainon tuoreimman teknologian kasvavan kysynnän ja Euroopassa puuttuvan tarjonnan välillä,” aloitteen esittelijä Angelika Mlinar (ALDE, Itävalta) sanoi.

Osa budjetista ohjattaisiin pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkishallinnolle, jotta teknologian käyttöä voidaan tehostaa ja parantaa. Lisäksi investointeja suunnataan strategisesti merkittäviin hankkeisiin, kuten supertietokoneisiin, tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen.

”Voimme luottaa eurooppalaiseen laatuun tutkimuksen ja innovaatioiden osalta, mutta yrityksillämme ja erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on yhä vaikeuksia saada käyttöönsä uusia ratkaisuita. Digitaalinen Eurooppa pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan helpottamalla olemassa olevan teknologian käyttöönottoa. Se on yksi lupaavimmista ja tarpeellisimmista hankkeista Euroopan tulevaisuuden kannalta,” Mlinar totesi.

Viisi keskeistä alaa Digitaalisessa Euroopassa 
  • 2,7 miljardia euroa supertietokoneisiin 
  • 2,5 miljardia euroa tekoälyyn 
  • 2 miljardia euroa kyberturvallisuuteen 
  • 700 miljoonaa euroa digiosaamiseen 
  • 1,3 miljardia euroa digiteknologian käyttöönottoon