Talouden globalisaation hyödyt Euroopassa 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Globalisaation myötä vienti on kasvanut ja työpaikat lisääntyneet Euroopassa. Lue alta, miten muuten EU on hyötynyt globalisaatiosta.

©AP Images/Euroopan Unioni-EP  

EU pyrkii hyötymään globalisaation mukanaan tuomista eduista ja mahdollisuuksista sekä minimoimaan sen negatiiviset puolet.

Lisääntynyt kauppa muun maailman kanssa

Eurooppalainen kauppapolitiikka ja lukuisat EU:n neuvottelemat kauppasopimukset tekevät unionista houkuttelevan kaupankäyntikumppanin. EU on yli 80 maan tärkein kauppakumppani.

Tämän myötä EU on myös yksi tärkeimmistä kansainvälisen kaupan mahdeista heti Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen, ja EU:n vienti kattaa yli 15 % maailmanlaajuisesta viennistä. Yli 80 % eurooppalaisista vientiyrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

EU:n tavara- ja palveluviennin arvo oli vuonna 2000 noin 1160 miljardia euroa, ja vuonna 2018 se oli kasvanut jo 2900 miljardiin euroon. Vuonna 2017 vienti Etelä-Koreaan kasvoi yli 12 %, Kolumbiaan yli 10 % ja Kanadaan 7 %.

EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvät työpaikat  

Lisää työpaikkoja

Globalisaatio luo myös uusia työpaikkoja. Vuonna 2017 yli 36 miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa oli riippuvaisia viennistä unionin ulkopuolelle, eli yksi työpaikka seitsemästä. Jokainen viennistä ansaittu miljardi tukee keskimäärin 13 000 työpaikkaa EU:ssa.

Suomessa jopa 344 000 työpaikkaa oli riippuvaisia EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä vuonna 2018, ja 66 000 EU:n sisäisestä kaupasta. Näistä työpaikoista 54 % oli palvelusektorilla.

Suurin osa vientiin liittyvistä työpaikoista on hyväpalkkaisia. Keskimäärin niistä maksetaan 12 % parempaa palkkaa kuin muista töistä.

Hyödyt kuluttajalle

Kuluttajalle globalisaation hyödyt näkyvät siinä, että kauppasopimusten myötä maahantuojat maksavat matalampia tullimaksuja. Lisääntyneen kilpailun myötä tämä johtaa tuotteiden ja palveluiden alentuneisiin hintoihin. Lisäksi kuluttajalle on tarjolla laajempi valikoima tuotteita.

Halvemmat hinnat ja parantunut valikoima säästävät keskimäärin 600 euroa vuodessa eurooppalaiselle kuluttajalle.

EU:n sisäisen kaupan edut

EU:n sisämarkkinat ovat maailman suurin esteetön kauppa-alue, johon kuuluu yli 500 miljoonaa asukasta ja jonka bruttokansantuote on noin 13 biljoonaa euroa.

Sisämarkkinat ovat luoneet EU:hun arviolta 2,8 miljoonaa työpaikkaa.

Lue lisää globalisaatiosta Euroopassa: