Oikeudenmukainen siirtymä vihreään talouteen 

 
 

Siirtymä ilmastoneutraaliuteen tarkoittaa valtavaa muutosta hiilestä riippuvaisilla alueilla. Lue, miten oikeudenmukaisen siirtymän rahasto auttaa niitä.

©Peruphotoart/AdobeStock  

Taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan EU on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja ottaa tavoitteen huomioon kaikilla politiikanaloilla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kautta. Kunnianhimoinen tavoite vaatii siirtymää vähähiiliseen talousmalliin, mikä on haastavaa fossiilisista polttoaineista ja hiili-intensiivisestä teollisuudesta riippuvaisille alueille.

Lue lisää EU:n ilmastonmuutoksen vastaisista toimista.

Vastatakseen siirtymän sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin Euroopan komissio ehdotti tammikuussa 2020 oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman biljoonan euron ilmastorahoituspakettia. Parlamentin odotetaan äänestävän rahaston perustamisesta syyskuun täysistunnossa.

Neuvotteluiden aikajana

EU-budjetista tulevat varat

EU:n elvytysinstrumentista tulevat varat

Komission ehdotus – 14. tammikuuta 2020

7,5 miljardia euroa

X

Komission muokattu ehdotus – 28. toukokuu 2020

11 miljardia euroa

32 miljardia euroa

Parlamentin aluekehityksen valiokunnan mietintö – 15. heinäkuuta 2020

25 miljardia euroa

32 miljardia euroa

EU-huippukokouksen sopimus – 21. heinäkuu 2020

7,5 miljardia euroa

10 miljardia euroa


Täysistunnossa 23. heinäkuuta parlamentti vaati neuvostoa perustelemaan reippaat leikkaukset oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja InvestEU-ohjelman budjetteihin ottaen huomioon vihreän kehityksen ohjelman, joka on merkittävä EU-prioriteetti.

Kuka saa rahoitusta?

Kaikki jäsenmaat voivat saada rahoitusta, mutta resursseja keskitetään suurimpia vaikeuksia kohtaaville alueille: hiilestä riippuvaisille ja paljon fossiilisia polttoaineita (hiiltä, ruskohiiltä, turvetta ja öljyliusketta) käyttäville alueille. Maan varallisuus otetaan myös huomioon.

Uuteen vihreään aikakauteen jättämättä ketään jälkeen

Parlamentin aluekehityksen valiokunta vaati heinäkuussa 2020 järjestetyssä kokouksessaan suurempaa budjettia oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle sekä sen laajentamista kattamaan:

1) kestävät investoinnit:

 • mikroyrityksiin ja PK-yrityksiin, mukaan lukien start-upit ja kestävän matkailun yrityksiin
 • älykkääseen ja kestävään liikenteeseen sekä ympäristöystävälliseen liikenneinfrastruktuuriin
 • energiaköyhyyden estämiseen tähtääviin hankkeisiin, erityisesti julkisesti tuettuun asumiseen, sekä ilmastoneutraaliin ja vähäpäästöiseen lämmitykseen
 • vihreään infrastruktuuriin
 • hylättyjen teollisuusalueiden uudistamiseen ja puhdistamiseen sekä uudisrakennushankkeisiin, kun ”saastuttaja maksaa” -periaatteesta ei voida pitää kiinni

2) poikkeusluvalla maakaasuun liittyvät investoinnit alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia hiilen, ruskohiilen, turpeen ja öljyliuskeen louhimisesta ja käytöstä

Mepit halusivat lisäksi, että jokaisen alueen kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin yhteisöihin kohdistuvien hankkeiden yhteisrahoituksen määrä olisi jopa 85 %. Budjetista tulisi kohdistaa 1 % erityisesti saaristoalueille ja 1 % kaikkein syrjäisimmille alueille, ja nopeimmin kasvihuonekaasupäästöjään vähentäville maille luotaisiin erityinen palkitsemisjärjestelmä.

Mihin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto sijoittaa varoja? 
 • PK-yrityksiin ja uusiin yrityksiin 
 • tutkimukseen ja innovaatioihin 
 • edulliseen puhtaaseen energiaan, päästövähennyksiin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan 
 • saastuneiden alueiden puhdistamiseen ja uudistamiseen sekä maa-alueiden kunnostamiseen 
 • kiertotalouteen, mukaan lukien jätteen syntymisen estämiseen, jätteen määrän vähentämiseen, resurssitehokkuuteen, uudelleenkäyttöön, korjaamiseen ja kierrättämiseen 
 • työntekijöiden taitojen päivittämiseen ja uudelleenkoulutukseen 
 • työnhaun tukemiseen 
 • olemassa olevien hiili-intensiivisten rakennelmien muuttamiseen uuteen tarkoitukseen 

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi

Kesäkuussa komissio perusti oikeudenmukaisen siirtymän foorumin, joka tarjoaa tukea julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille hiili-intensiivisillä alueilla. Foorumille tulee tietokanta hankkeista ja asiantuntijoista, tietoaineistoja sekä teknistä neuvontaa.

Taustaa

Maaliskuussa 2018 parlamentti vaati perustettavaksi kattavaa rahastoa, jolla tuettaisiin energiasektorin oikeudenmukaista siirtymää.

Tammikuussa 2020 Euroopan komissio ehdotti oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, josta tuettaisiin siirtymästä eniten kärsiviä alueita.

Heinäkuussa EU-maiden johtajat sopivat suunniteltua pienemmästä elvytyssuunnitelmasta ja pitkän aikavälin budjetista EU:lle vuosille 2021-2027, mitä parlamentin jäsenet arvostelivat jyrkästi.