Elpymissuunnitelmat: mepit haluavat järkevää rahankäyttöä ja valvontaa 

 
 

EU-maiden tulisi käyttää tarjolla oleva EU-elpymisrahoitus sopeutuakseen uuteen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen todellisuuteen, mepit sanovat.

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline perustettiin koronaviruskriisin keskellä tukemaan jäsenmaita, jotta ne voisivat auttaa vaikeuksissa olevia kotitalouksia ja yrityksiä. EU:n talous kasvoi jälleen vuonna 2021 vuoden 2020 jyrkän pudotuksen jälkeen, mutta uusia taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita on ilmennyt sittemmin Ukrainan sodan sekä energian ja ruoan hintojen nousun myötä.

Yli 700 miljardin euron suuruinen elpymis- ja palautumistukiväline ei ole vain lyhyen aikavälin helpotusta varten, vaan tarkoitettu rahoittamaan uudistuksia ja investointeja tulevaisuuteen suuntaavilla aloilla kuten vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, terveydenhuollossa, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävyyden kehittämisessä sekä nuorten tukemisessa.

Täysistunnossa 23. kesäkuuta hyväksytyssä, elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa koskevassa mietinnössä mepit painottavat, että raha tulee käyttää tehokkaasti, jotta voidaan taata pitkän aikavälin hyödyt EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle. Heidän mielestään EU:n strategista autonomiaa tulee vahvistaa, riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista vähennettävä ja energianlähteitä monipuolistettava.

Lue lisää elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Elpymissuunnitelmien toimeenpano edistynyt

Täysistunnossa 22. kesäkuuta puhunut espanjalaismeppi Eider Gardiazabal (S&D), joka oli mukana laatimassa mietintöä, sanoi, että elpymissuunnitelmat rahoitetaan Euroopan komission ottaman yhteiseurooppalaisen velan avulla, joka maksetaan pois uusien EU-tulojen kautta. ”Vastaus [korona]kriisiin oli hyvin erilainen vuoden 2008 [finanssikriisiin] verrattuna. Se oli voimakas ja innovatiivinen. Monia esteitä ylitettiin ja joitakin tabuja rikottiin.”

Lukuun ottamatta korkeintaan 13 prosentin osuutta vastaavaa ennakkomaksua EU-maat saavat elpymis- ja palautumistukivälineen kautta maksettavat tuet sitten, kun ovat saavuttaneet tiettyjä tavoitteita ja välitavoitteita.

Tähän mennessä suurin osa maista on saanut ennakkomaksunsa, kahdeksan maata on pyytänyt ensimmäistä maksuerää ja Espanja toista maksuerää.

Kolmen maan kansallista suunnitelmaa ei ole hyväksytty: Alankomaat ei ole antanut omaa suunnitelmaansa arvioitavaksi, kun taas Puolan ja Unkarin suunnitelmien hyväksyminen on lykkääntynyt johtuen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviin huoliin sekä petoksiin, eturistiriitoihin ja korruptioon liittyviin riskeihin.

Komissio hyväksyi Puolan kansallisen elpymissuunnitelman 1. kesäkuuta, ja neuvosto 17. kesäkuuta. Parlamentti arvosteli komission päätöstä 9. kesäkuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa sanoen, että EU-arvojen täysi noudattaminen on ennakkoehto sille, että jäsenmaa saa elpymisvaroja.

”Suunnitelmaa ei saa koskaan hyväksyä hinnalla millä hyvänsä. Pitää muistaa, että EU-arvot ovat keskeisiä ja niiden on oltava jokaisen toimen, hankkeen, uudistuksen ja investoinnin pohjana”, sanoi yksi parlamentin mietinnön laatineista mepeistä, Dragoș Pîslaru (Renew, Romania) 22. kesäkuuta täysistunnossa.

Elpymisrahoitusta myönnetään EU-maille joko avustuksina tai lainoina. Jäsenmaat ovat suunnitelmissaan ilmaisseet käyttävänsä lähes koko avustuksina tarjolla olevan summan, mutta lainan muodossa tarjolla olevista 385,8 miljardista eurosta vain 166 miljardia käytetään tämän hetkisten suunnitelmien mukaan.

Mepit kannustavat jäsenmaita käyttämään elpymis- ja palautumistukivälineen kautta tarjolla olevan rahoituksen täysimittaisesti, jotta pandemian ja tulevien haasteiden vaikutuksiin voidaan vastata.

Demokraattinen valvonta

Euroopan parlamentti on aktiivisesti mukana valvomassa elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa. Mepit keskustelevat aiheesta täysistunnossa ja hyväksyvät sitä koskevia päätöslauselmia, parlamentin budjetti- ja talousvaliokunnilla on säännöllisiä tapaamisia komissaarien kanssa (vuonna 2021 yhteensä neljä tapaamista) sekä komission virkamiesten kanssa teknisellä tasolla (20 tapaamista vuonna 2021).

Mepit haluavat varmistaa, että varat käytetään avoimesti ja sääntöjen mukaisesti ja että komissio valvoo tehokkaasti jäsenmaita.

Parlamentin mietinnössä todetaan, että kansallisella tasolla julkishallinnolla on monesti vaikeuksia käyttää kaikki rahoitus lyhyessä ajassa, sillä kaikki uudistukset ja investoinnit tulee tehdä vuoteen 2026 mennessä. Mepit painottavat, että kansallisten suunnitelmien toteutuksessa tulisi olla mukana alueellisia ja paikallisia viranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotta voidaan varmistaa onnistunut toimeenpano sekä demokraattinen valvonta.

”Haluaisimme nähdä paljon enemmän rajat ylittäviä hankkeita, erityisesti energiaan liittyviä, sillä näin voidaan viedä energiaa sieltä, missä sitä on, sinne, missä sitä tarvitaan”, sanoi kolmas mietinnön laatijoista, romanialaismeppi Siegfried Mureșan (EPP) täysistunnossa 22. kesäkuuta.

Euroopan komission odotetaan esittelevän raportin elpymissuunnitelmien edistymisestä heinäkuun puoliväliin mennessä.