Kuluttajaluotot: miksi EU-sääntöjä tulee päivittää? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Mepit hyväksyivät uusia sääntöjä suojatakseen kuluttajia luottokorttiveloilta ja tilinylityksiltä.

Parlamentti hyväksyi uudet kuluttajaluottoja koskevat säännöt syyskuussa 2023 neuvoston kanssa joulukuussa 2022 solmitun alustavan sopimuksen perusteella.

Kuluttajaluotot ovat lainoja, joita myönnetään kulutushyödykkeiden ja palveluiden ostamiseksi. Niitä käytetään usein esimerkiksi autojen, taloustavaroiden ja kodinkoneiden tai matkojen ostamiseen.

Olemassa olevat EU-säännöt

Nykyisillä EU-säännöillä (kuluttajaluottodirektiivillä) pyritään suojelemaan kansalaisia ja samalla edistämään EU:n kuluttajaluottomarkkinoita. Säännöt kattavat kuluttajaluotot, joiden suuruus on 200–75 000 euroa, ja niissä vaaditaan, että luotonantajat myöntävät kuluttajalle tietoa, jonka ansiosta kuluttajan on mahdollista vertailla tarjouksia ja tehdä tietoon perustuva päätös. Kuluttajalla on 14 vuorokautta aikaa vetäytyä luottosopimuksesta, ja hän voi maksaa luoton takaisin sovittua aiemmin alentaen näin luoton hintaa.

Säännöt hyväksyttiin vuonna 2008, ja niitä oli aika päivittää vastaamaan nykyaikaiseen tarpeeseen.

Miksi muutoksia tarvitaan

Vaikea taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että yhä useammat ihmiset hakevat luottoa. Lisäksi digitalisaatio on tuonut markkinoille uusia toimijoita ja tuotteita, kuten lainamuotoisen joukkorahoituksen.

Nykyään on entistä helpompaa ja yleisempää ottaa pieniä lainoja verkossa, mutta tällaiset lainat voivat osoittautua kuluttajalle kalliiksi tai muuten sopimattomaksi. Lisäksi tiedon välittämistä kuluttajalle digitaalisesti sekä kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimista tekoälyn avulla tulee arvioida lainsäädännön näkökulmasta.

Nykyiset säännöt eivät suojaa riittävästi kuluttajia, jotka ovat vaarassa ylivelkaantua. Lisäksi säännöt eivät ole samat eri jäsenmaissa.

Uudet kuluttajaluottoja koskevat säännöt

Uusissa säännöissä esitetään, että luotonantajien tulee tarjota kuluttajille tietoa avoimemmin ja tiedon tulee olla saatavilla myös kaikilla digilaitteilla.

Mepit painottivat, että luottojen mainonnassa ei saisi kannustaa ylivelkaantuneita kuluttajia hakemaan luottoa. Lisäksi mainoksista tulee käydä ilmi, että rahan lainaaminen maksaa.

Jotta ennen luoton myöntämistä voidaan arvioida, vastaako luotto kuluttajan tarpeita ja takaisinmaksukykyä, mepit haluavat, että kuluttajan velvoitteet ja elinkustannukset tulisi selvittää. Sosiaalisen median tietoja tai terveystietoja ei kuitenkaan tulisi ottaa huomioon.

Uudet säännöt edellyttävät: 
  • Kuluttajan luottokelpoisuuden kunnollista arvioimista 
  • Kattoa kustannuksille 
  • 14 päivän oikeutta perua luotto 
  • Oikeutta maksaa velka etuajassa pois 
  • Mainoksiin varoitusta rahan lainaamisen kuluista 

Uudet säännöt kattavat luottosopimukset aina 100 000 euron rajaan asti siten, että jokainen jäsenmaa vo päättää omasta ylärajastaan perustuen paikalliseen tilanteeseen. Mepit haluavat, että yhä yleisemmäksi käyviä tililuottoja ja luottorajan ylityksiä säännellään. Jäsenmaat saavat itse päättää, koskevatko kuluttajaluottosäännöt tiettyjä luottotyyppejä, kuten pieniä, alle 200 euron luottoja, korottomia luottoja sekä alle kolmen kuukauden kuluessa takaisinmaksettavia luottoja.

Neuvoston tulee yhä hyväksyä säännöt ennen kuin ne voivat astua voimaan.