Sähkömarkkinoiden uudistus EU:ssa suojaa korkeilta hinnoilta 

 
 

Energiakriisi ja korkeat energian hinnat ovat korostaneet tarvetta uudistaa EU:n sähkömarkkinoita. Mitä parlamentti on tehnyt asialle?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti vuonna 2022 energiakriisin, joka nosti sähkön hinnan ennennäkemättömän korkealle. Esimerkiksi sähkön ”European Power Benchmark” oli keskimäärin 339€/MWh vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, eli 222 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuussa 2023 Euroopan komissio esitti sähkömarkkinoiden rakenteellista uudistamista, jotta sähkön hinta saadaan pidettyä kurissa ja huoltovarmuus turvattua. Lisäksi esitys edesauttaa fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisessä.

Parlamentti päätti syyskuun täysistunnossa aloittaa neuvottelut esityksestä neuvoston kanssa.

Vahvempaa kuluttajansuojaa epävakaita hintoja vastaan

Mepit esittävät vahvempaa kuluttajansuojaa epävakaita sähkön hintoja vastaan. Kuluttajilla tulisi olla oikeus valita kiinteään tai dynaamiseen hinnoitteluun perustuva sopimus, ja heillä tulisi olla tietoa saatavilla vaihtoehdoista. Tavoitteena on vakauttaa markkinahintoja ja lievittää yllättävien hintapiikkien vaikutusta.

Mepit myös haluavat, että EU-maat kieltävät energiayhtiöitä katkaisemasta sähköjä heikossa asemassa olevilta kuluttajilta tai vaatimasta näitä käyttämään ennalta maksettavia sopimuksia.

Kuluttajien suojaaminen sähkömarkkinoiden manipuloimiselta

Parlamentti ehdottaa myös uusia toimia EU:n sähkömarkkinoiden suojaamiseksi paremmin ja markkinoiden manipuloimisen estämiseksi avoimuutta ja valvontamekanismeja vahvistamalla. Lisäksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston roolia tulisi vahvistaa.

Seuraavaksi

Kun EU-maita edustava neuvosto on hyväksynyt oman kantansa esitykseen, neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä sähkömarkkinoiden uudistamisesta voivat alkaa. Neuvosto on jo vahvistanut kantansa osaan esityksestä (energian tukkumarkkinoiden eheydestä). Parlamentti toivoo, että sopuun päästään ennen vuoden 2024 EU-vaaleja.