Toiveesta laiksi: EU-huippukokouksen päätelmät ja niiden kohtalo 

 
 

Kuinka helppoa on muuttaa hallitusten välinen sopimus laiksi? Katsauksemme nykyiseen eurooppalaiseen päätöksentekoprosessiin kertoo, kuinka Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehty päätös päätyy lakitekstiksi, jonka hallitukset ja Euroopan parlamentti hyväksyvät. Prosessin nopeus riippuu poliittisesta toimintakentästä sekä aloitteen aiheesta, mutta on myös selvää, että huippukokouksissa tehtyjen lupausten muuntaminen konkreettisiksi toimiksi ei ole aina helppoa.

Eurooppa-neuvosto tai EU-huippukokous, kuten sitä usein kutsutaan, tuo yhteen jäsenmaiden johtajia, jotka keskustelevat unionin toimintaan vaikuttavista aiheista ja antavat neuvoja sen suhteen, miten olisi syytä toimia. Aiheet vaihtelevat talouskriisistä suhteisiin ulkovaltojen kanssa. Eurooppa-neuvosto asettaa suuntaviivat, joita hallitusten on sitten toteutettava yhteisiin sääntöihin perustuen.


Komissio esittää näitä yhteisiä sääntöjä, ja sitten niistä keskustelevat ja päättävät EU-maiden hallitukset neuvostossa ja tietysti myös Euroopan parlamentti.


Paljon voi kuitenkin tapahtua alkusysäyksen ja valmiin lain välissä. Kun hallitukset eivät pääse sopimukseen toistensa kanssa, lainsäädäntöprosessi saatetaan jäädyttää neuvostossa kuukausiksi, vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi.


Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut ovat tehneet listauksen lainsäädäntöaloitteiden edistymisestä värikoodaamalla aloitteet vihreäksi, joka tarkoittaa valmista, keltaiseksi, joka tarkoittaa, että hieman edistystä on tapahtunut, ja punaiseksi, joka merkitsee käytännössä jäädytettyä aloitetta.


Tiedot on myös jaettu politiikkasektoreittain. Talous-, finanssi- ja sosiaalipoliittisista aloitteista suurin osa on valmistunut, mutta esimerkiksi ympäristö- tai ulkopolitiikan saralla tilanne on kovin toisenlainen.


Vaikka syyt "hieman edistystä" tai "ei edistystä lainkaan" -leimojen takana voivat vaihdella, joskus, kuten ulkoasioissa, asian hidas edistyminen saattaa johtua täysin EU:sta ja sen jäsenmaista riippumattomista syistä. Toisinaan hidas eteneminen johtuu jäsenmaiden välisistä erimielisyyksistä.


Yksittäinen kaavio ei kerro koko totuutta, mutta auttaa ymmärtämään, mistä asioista on päästy sopimukseen ja minkä asioiden parissa on vielä työskenneltävä paljon ennen kuin niistä saadaan aikaan lakeja.


Tutustu kaavioomme ja lue koko raportti täällä.