Brexit: Isossa-Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeudet turvattava 

 
 

Parlamentti tekee töitä Isossa-Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU:ssa asuvien brittien oikeuksien turvaamiseksi brexitin jälkeen.

Isossa-Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU:ssa asuvien brittien kansalaisten oikeudet turvataan jatkossakin.  

Brexitin vaikutukset osuvat kaikkein pahimmin niihin miljooniin EU-kansalaisiin, jotka asuvat Isossa-Britanniassa, vaikka vain harvat heistä saivat äänestää brittien EU-eroa koskevassa kansanäänestyksessä. Heidän oikeutensa turvataan Britannian ja EU:n välille neuvotellussa erosopimuksessa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 29. tammikuuta.

Tammikuun ensimmäisessä täysistunnossa mepit hyväksyivät päätöslauselman, jossa he korostivat, etteivät voi tukea erosopimusta, mikäli kansalaisten oikeuksia ei ole turvattu. Päätöslauselman hyväksymisen jälkeen parlamentin brexit-koordinaattori Guy Verhofstadt keskusteli Lontoossa Ison-Britannian brexit-ministeri Steve Barclayn kanssa, joka selvensi tilannetta.

Brittiviranomaiset tutkivat nyt mahdollisuutta, että pysyvän oleskelustatuksen hankkineet EU-kansalaiset voisivat tulostaa statuksensa todistavat asiakirjat, kuten parlamentti on vaatinut. Verhofstadtille vakuutettiin myös, että niitä EU-kansalaisia, jotka eivät ole vielä hakeneet erityisstatusta, ei häädetä automaattisesti maasta. Heillä on oikeus tulla kuulluiksi ja hankkia oleskelustatus.

Tulevat suhteet

Erosopimus takaa niin EU- kuin brittikansalaisillekin oikeuden jatkaa työskentelyä ja asumista siellä, missä he parhaillaan asuvat, mutta monia muita ongelmia on vielä ratkaisematta.

Seuraavaksi EU:n ja Ison-Britannian on neuvoteltavat tulevista suhteistaan. Neuvottelut kattavat kaiken kaupasta yhteistyöhön muun muassa ympäristönsuojelun ja terrorismin saralla. Myös Isossa-Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU:ssa asuvien brittien terveydenhoitokuluista neuvotellaan osana tulevia suhteita.

Euroopan parlamentin rooli

Parlamentti on alusta asti tukenut kansalaisten oikeuksien suojaamista. Huhtikuussa 2017 hyväksytyssä parlamentin kannassa mepit painottivat yhtäläisen ja oikeudenmukaisen kohtelun takaamista Isossa-Britanniassa asuville EU-kansalaisille ja EU:ssa asuville briteille. Asiakirjaan sisältyi suosituksia EU:n ja Ison-Britannian välisiin neuvotteluihin. Parlamentti on merkittävässä roolissa neuvotteluiden lopputuloksesta päättämisessä.