Brexit: varautuminen sopimuksettomaan eroon 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU on ryhtynyt toimiin estääkseen mahdollisen sopimuksettoman brexitin negatiiviset vaikutukset kansalaisiin ja yrityksiin. Kokosimme yhteen keskeiset toimet.

Brexit-sopimus vai ei brexit-sopimusta? ©AP Images/European Union-EP  

EU on toistuvasti painottanut haluavansa Ison-Britannian eroavan unionista järjestäytyneesti erosopimuksen kera. Se vei päätökseen neuvottelut sopimuksesta brittien kanssa varmistaakseen, että osapuolet voivat jatkaa yhteistyötä myös eron jälkeen, mutta on myös ryhtynyt toimiin sopimuksettomaan eroon varautuakseen.

Varautumistoimenpiteet eivät voi taata vastaavia etuja kuin EU-jäsenyys. Ne ovat väliaikaisia, yksipuoleisia toimia. Jotkin niistä tosin vaativat vastavuoroisia toimia brittien puolelta, jotta ne voivat astua voimaan.

Pitkän aikavälin ratkaisut vaativat neuvotteluita EU:n ja Britannian välillä.

Kokosimme alle koosteen toimista, joilla EU pyrkii varautumaan sopimuksettomaan brexitiin.

Viisumit

Britit voivat edelleen oleskella lyhyitä aikoja EU-alueella ilman viisumia, kunhan samat säännöt koskevat myös Isoon-Britanniaan matkustavia EU-kansalaisia.

Lentoliikenne

Brittiläiset lentoyhtiöt voivat jatkaa palveluiden tarjoamista EU-maihin seitsemän kuukauden ajan eron jälkeen, jos EU-yhtiöille taataan sama oikeus Britanniassa. Koska Iso-Britannia sai lykkäyksen alkuperäiseen eropäivään aiemmin tänä vuonna, uudessa ehdotuksessa myös varautumistoimenpiteille annetaan jatkoaikaa.

Raideliikenne

Raideturvallisuuslupien voimassaoloa pidennetään raideliikenteen jatkumisen takaamiseksi Britannian ja EU:n välillä, kunhan Iso-Britannia toimii vastavuoroisesti samoin.

Tieliikenne

Rahti- ja bussiliikenneyritykset voivat jatkaa palveluiden tarjoamista Ison-Britannian ja EU:n välillä, jos britit tarjoavat saman mahdollisuuden EU-yrityksille.

Sosiaaliturva

Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja EU-alueella asuvat Ison-Britannian kansalaiset ovat edelleen oikeutettuja saamaan ennen eroa saavutettuja sosiaalietuuksia.

Koulutus, tutkimus ja maatalous

Brittiläiset tutkijat, opiskelijat ja maanviljelijät saisivat edelleen EU-tukia vuonna 2020, sillä edellytyksellä, että Iso-Britannia maksaa osuutensa EU-budjettiin. Muun muassa Horisontti 2020, Erasmus+ ja maatalous- ja aluepoliittiset hankkeet jatkuisivat entisellään.

Pohjois-Irlannin rauhanprosessi

Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin liittyvien hankkeiden rahoittaminen jatkuu ainakin vuoteen 2020 asti, jotta pitkänperjantain sopimuksen aloittama rauha voidaan taata jatkossakin.

Kalastus

Jos Iso-Britannia hyväksyy täyden vastavuoroisen pääsyn kalastusvesilleen, yritykset voivat helposti hankkia kalastuslupia. Kalastuskiintiöiden vaihto olisi edelleen mahdollista joulukuun loppuun asti. Uudessa ehdotuksessa jatkoajan järjestelyt kattaisivat myös vuoden 2020.

Jos Iso-Britannia ei hyväksy pääsyä, kiellosta kärsivät EU-yritykset voivat saada korvausta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Puolustus

Eurooppalaiset yritykset voivat edelleen viedä tiettyjä siviili- ja sotilaskäyttöön soveltuvia tuotteita Britanniaan.

EU-kansalaiset Isossa-Britanniassa

Riippuen taustastaan, Isossa-Britanniassa asuvien EU-kansalaisten täytyy mahdollisesti rekisteröityä ns. EU settlement scheme -järjestelmään ennen 31. joulukuuta 2020. Lisätietoa löytyy brittiviranomaisten ylläpitämältä sivustolta.

Ison-Britannian kansalaiset EU:ssa

EU:ssa asuvien brittien tulee tarkastaa asuinmaansa viranomaisilta paikallisista järjestelyistä, sillä ne vaihtelevat maasta toiseen.


Apua seurausten kanssa

EU-maat, joihin brexit vaikuttaa erityisen paljon, voivat saada apua EU:n solidaarisuusrahastosta, mikäli parlamentti ja EU-maiden neuvosto hyväksyvät uuden aloitteen.

Toisen lakialoitteen mukaan EU:ssa brexitin seurauksena työttömäksi jääneet työntekijät voisivat saada avustusta Euroopan globalisaatiorahastosta. Parlamentti hyväksyi aloitteen 22. lokakuuta.


Joillakin aloilla ei erityisiä toimenpiteitä

Monilla aloilla ei ole ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin sopimuksettoman eron varalta, mikä voi johtaa ylimääräisiin kuluihin ja byrokratiaan. Näiden alojen osalta on hyvä ottaa yhteyttä oman maan tai alueen viranomaisiin ja tarkastaa, mitä he suosittelevat.

Ajokortit

Yhden EU-maan myöntämät ajokortit kelpaavat automaattisesti kaikissa jäsenmaissa. Kun britit jättäjät EU:n, Britannian myöntämät ajokortit eivät enää kuulu järjestelmän alaisuuteen. EU-ajokortin haltijoita, jotka haluavat ajaa Britanniassa, sekä brittiajokortilla Eurooppaan mieliviä kehotetaan tarkastamaan kansallisilta viranomaisilta, kelpaako heidän ajokorttinsa kyseisessä maassa. Kansainväliset ajokortit kelpaavat niin Briteissä kuin EU:ssakin.

Lemmikit

EU:n lemmikkipassi, jonka ansiosta lemmikkieläimet voivat matkustaa maasta toiseen EU-alueella, ei enää ole voimassa Britanniassa brexitin jälkeen. Mikäli suunnittelee lemmikin viemistä Isoon-Britanniaan tai tuomista sieltä EU:hun, kannattaa varautua ylimääräiseen paperityöhön.

Terveydenhoito

EU-sääntöjen mukaan kansalaiset voivat käyttää toisen jäsenmaan terveyspalveluita oleskellessaan siellä väliaikaisesti eurooppalaisen sairaanhoitokortin ansiosta. Brexitin jälkeen sääntö ei enää päde Isoon-Britanniaan. Britteihin matkustavien EU-kansalaisten ja EU-alueelle saapuvien brittien kannattaa tarkastaa matkavakuutuksestaan, kattaako se sairaanhoidon ulkomailla.

Lisätietoa Britteihin matkustaville löytyy Euroopan komission koostamasta asiakirjasta.

Parlamentin rooli

Kaikki yllä mainitut toimet (lukuunottamatta kansalaisuutta koskevia toimia) voivat astua voimaan vasta Euroopan parlamentin hyväksyttyä ne.

EU:n ja Ison-Britannian välille neuvoteltu sopimus (olipa kyse erosopimuksesta tai muusta tulevia suhteita koskevasta sopimuksesta) täytyy niin ikään hyväksyä parlamentissa ennen kuin se voi astua voimaan.

Seuraavaksi

Mitkään väliaikaiset varautumistoimet eivät voi korvata varsinaista erosopimusta. Vasta Britannian lähdettyä EU:sta osapuolet voivat alkaa neuvotella tulevista suhteista ja päättää sopimuksista, joiden ansiosta yhteistyötä voitaisiin jatkaa lukuisilla aloilla turvallisuudesta kauppaan, maahanmuuttoon ja puolustukseen. Erosopimukseen liitetty poliittinen julistus asettaa yleiset puitteet tulevalle suhteelle.