EU:n toimeenpanevan elimen vastuullisuus: komission jäsenehdokkaiden kuulemiset 

 
 
Komission jäsenehdokkaiden kuulemiset  

Ennen kuin uusi komissio voi aloittaa työnsä, parlamentti järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia, joissa arvioidaan komission jäsenten soveltuvuutta.

Yli 200 000 000 kansalaista antoi 23.–26. toukokuuta pidetyissä EU-vaaleissa Euroopan parlamentin jäsenille vahvan demokraattisen mandaatin, jonka mukaan parlamentti myös hyväksyy Euroopan komission ja varmistaa sen vastuun. Parlamentin jäsenet selvittävät komissaariehdokkaiden kyvyt ja kelpoisuuden tehtävänsä hoitamiseen, sekä kuulevat ehdokkaiden ajatuksia. He arvioivat, ovatko komissaariehdokkaat valmiita ryhtymään konkreettisiin toimiin kansalaisille tärkeissä asioissa.

Heinäkuussa parlamentin jäsenet valitsivat Ursula von der Leyenin komission seuraavaksi puheenjohtajaksi ja syyskuun lopussa ja lokakuussa he tarkastelevat, pystyykö von der Leyenin ehdottama komissaaritiimi toteuttamaan hänen Euroopan parlamentille esittelemäänsä ohjelmaa.

Miten kuulemiset toimivat?

Kun neuvosto on hyväksynyt komissaariehdokkaiden lopullisen luettelon, komission tehtävään astuva puheenjohtaja esittelee tiiminsä, komission jäsenten kollegion, sekä vastuualueiden jaon.

Ennen kuin komission jäsenehdokkaat voidaan hyväksyä toimeen, parlamentti järjestää ehdokkaiden kuulemisia tutkiakseen, vastaavatko heidän taitonsa ja pätevyytensä heille ehdotettua tointa.

Kukin ehdokas kutsutaan suoratoistona lähetettävään kolmen tunnin kuulemistilaisuuteen parlamentin valiokuntaan tai valiokuntiin, joiden vastuualueeseen ehdokkaalle osoitetut tehtävät kuuluvat. Kuulemisen jälkeen asiasta vastaavat valiokunnat laativat arvionsa ehdokkaan pätevyydestä. Poliittisten ryhmien johtajista ja Euroopan parlamentin puhemiehestä koostuva puheenjohtajakokous viimeistelee arvion.

Toisinaan kuulemiset voivat johtaa ehdokkaan vetäytymiseen tai hänen vastuualueensa vaihtamiseen. Esimerkiksi vuonna 2014 Alenka Bratušek (jonka vastuualueeksi ehdotettiin energia-asioita) perui ehdokkuutensa parlamentin energia-ja ympäristövaliokuntien kielteisen arvioinnin johdosta.

Kun kuulemiset on saatu päätökseen, parlamentti äänestää komissiosta kokonaisuutena, minkä jälkeen uudet komissaarit voivat aloittaa toimikautensa. Näin varmistetaan EU:n toimeenpanevan toimielimen legitimiteetti.