Katse tulevaan: parlamentin agendalla syksyllä 2020 

 
 

Tulevana syksynä meppien on määrä äänestää EU:n pitkän aikavälin budjetista ja uudesta ilmastolaista sekä jatkaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta.

Pitkän aikavälin budjetti ja elvytyspaketti

Komission toukokuussa ehdottaman 750 miljardin euron elvytyspaketin sekä vuosien 2021-2027 EU-budjetin on määrä auttaa Eurooppaa selviämään koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä ja tukea kestävän tulevaisuuden luomista. Ehdotuksista neuvotellaan parlamentin ja jäsenmaita edustavan neuvoston välillä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Syyskuussa parlamentin ympäristövaliokunta äänestää EU:n ilmastolaista, jota komissio ehdotti maaliskuussa. Laissa määrätään, miten EU:n on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Täysistunnon odotetaan äänestävän laista lokakuussa.

Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi

Euroopan tulevaisuutta koskevan konferenssin tavoite on pohtia, mitä muutoksia tarvitaan, jotta EU olisi mahdollisimman hyvin valmistautunut tulevaisuuteen. Konferenssin oli tarkoitus alkaa toukokuussa, mutta sitä lykättiin koronaviruspandemian vuoksi. Kesän aikana hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti painotti, että konferenssin tulisi käynnistyä ”mahdollisimman pian syksyllä 2020”. Sen on tarkoitus kestää kaksi vuotta.

Brexit

Keskustelut EU:n ja Ison-Britannian tulevasta suhteesta brittien EU-eron jälkeen ovat parhaillaan käynnissä. Erosopimuksessa määritelty siirtymäaika päättyy joulukuussa 2020, joten osapuolien tavoite on viedä neuvottelut loppuun ennen vuodenvaihdetta. Saavutettu sopu voi astua voimaan vasta, kun parlamentti on ensin hyväksynyt sen.

Digitaalisia palveluja koskeva säädös

Osana Euroopan digitaalistrategiaa komissio on ilmoittanut aikovansa esitellä vuoden 2020 loppupuolella digitaalisia palveluita koskevan säädöksen, jonka on tarkoitus vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita. Parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-, kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden sekä oikeudellisten asioiden valiokunnat ovat julkaisseet kukin alustavan mietinnön aiheeseen liittyen, ja valiokuntien odotetaan äänestävän mietinnöistä syyskuussa.

Teollisuusstrategia

Maaliskuussa 2020 Euroopan komissio esitteli uuden eurooppalaisen teollisuusstrategian, jonka tavoite on varmistaa, että eurooppalaiset yritykset ovat valmiita siirtymään kohti ilmastoneutraalia ja digitaalista tulevaisuutta. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää aloitetta koskevasta mietinnöstä syyskuussa, ja täysistuntoäänestystä odotetaan kaksi kuukautta myöhemmin.

Maatalouspolitiikan uudistus

Euroopan maataloussektorin tulevaisuutta koskevat neuvottelut ovat riippuvaisia EU:n vuosien 2021-2027 budjetista. Lisäksi uudistuksessa otetaan huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.

Maahanmuuttosopimus

Komission on määrä esitellä uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus, kunhan jäsenmaat ovat päässeet alustavaan sopuun EU-budjetista. Parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta työstää parhaillaan mietintöä uusista laillisista väylistä edistää työperäistä maahanmuuttoa EU:hun.

Junamatkustajien oikeudet

EU:ssa työstetään uusia sääntöjä, joilla halutaan parantaa junamatkustajien oikeuksia esimerkiksi parantamalla myöhästymisistä maksettavia korvauksia ja tarjoamalla enemmän tukea vammaisille matkustajille. Tavoitteena on viedä lainsäädäntö loppuun ennen vuotta 2021, josta komissio haluaa tehdä Euroopan rautateiden teemavuoden. Koronaviruspandemian aiheuttaman keskeytyksen jälkeen toimielinten väliset neuvottelut uudistuksesta alkoivat jälleen kesäkuussa.

Joukkorahoitus

Maaliskuussa 2018 komissio esitteli osana Fintech-toimintasuunnitelmaansa aloitteen joukkorahoitusta koskevasta asetuksesta. EU:n joukkorahoitusmarkkinat ovat alikehittyneet verrattuna moniin maailman merkittävistä taloudellisista toimijoista, mikä johtuu yhteisten sääntöjen puuttumisesta EU:ssa. Tasan kaksi vuotta myöhemmin parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta pääsi aloitteesta alustavaan sopuun neuvoston kanssa.