Lokakuun ensimmäisen täysistunnon kohokohdat: muutokset komissiossa, EU-budjetti ja ilmastolaki 

 
 

Mepit äänestivät komission muutoksista ja uusista ilmastotavoitteista sekä keskustelivat oikeusvaltion tilasta EU-maissa lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa.

Muutokset komissiossa

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona Mairead McGuinnessin nimityksen rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaavaksi komissaariksi ja kauppakomissaarin tehtävien lisäämisen komission johtavan varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin salkkuun.

Oikeusvaltioperiaate

Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit vaativat oikeusvaltion vahvistamista Euroopassa linkittämällä EU-varojen jakaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen erityisen mekanismin kautta. Erillisessä äänestyksessä mepit vaativat lisäksi EU-arvojen täyttä ja ehdotonta kunnioittamista Bulgariassa.

Ilmastolaki ja metsästrategia

Kaikkien jäsenmaiden tulisi olla ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä, parlamentti sanoi keskiviikkoisessa äänestyksessä Euroopan ilmastolaista. Mepit vaativat lisäksi tiukempaa, 60 %:n päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 verrattuna vuoden 1990 tasoon sekä uutta välitavoitetta vuodelle 2040. Lisäksi samana päivänä äänestetyssä päätöslauselmassa EU:n metsästrategiasta mepit totesivat, että EU:n tulee edistää metsänhoidon malleja, joilla varmistetaan metsien ekologinen ja taloudellinen kestävyys.

EU-huippukokous

Mepit keskustelivat brexitistä ja talouden elpymisestä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa viime viikon ja ensi viikon EU-huippukokouksia käsittelevässä keskustelussa.

Nuorisotakuu

Talouden elpymiseen liittyen mepit vaativat torstaisessa äänestyksessä, että jäsenmaat ryhtyvät vahvempiin toimiin lievittääkseen koronaviruskriisin vaikutuksia nuoriin. EU-maiden tulisi varmistaa, että nuorisotakuun piirissä oleviin hankkeisiin ilmoittautuville nuorille tarjotaan laadukkaita, vaihtelevia ja heille sopivia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia tai harjoittelupaikkoja.

Brexit

Mepit hyväksyivät torstaina kaksi Ison-Britannian ja Manner-Euroopan välistä kanaalitunnelia koskevaa esitystä, joiden tarkoitus on, että tunnelia ja sen läpi kulkevaa rautatietä koskevat yhdet ja samat säännöt myös jatkossa.

Joukkorahoitus

Maanantai-iltana täysistunto hyväksyi aiemmin saavutetun sovun yhteisistä EU-tason säännöistä, joilla helpotetaan joukkorahoitusalustojen toimintaa sisämarkkinoilla ja suojataan sijoittajia Euroopassa.

Ruokaturvallisuus

Mepit vastustivat torstaisessa äänestyksessä komission ehdotusta ruokatuotteista, jotka sisältävät titaanidioksidia ja akryyliamidia. Parlamentti haluaa suojella eurooppalaisten kuluttajien ja aivan erityisesti lasten terveyttä.