Parlamentissa ensi viikolla: digitaaliset palvelut, maatalouspolitiikka, koronavirus, Valko-Venäjä 

 
 

Mepit antavat suosituksia digitaalisten palveluiden tarjoajille sekä hyväksyvät kantansa EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen lokakuun toisessa täysistunnossa.

Digipalveluita ja tekoälyä koskevat säännöt

Digitaaliset palvelut, mukaan lukien verkkoalustat ja verkkokaupat, ovat nopeasti kasvava sektori. Uuden digipalvelusäädöksen avulla mepit haluavat luoda selkeät EU-säännöt alalle ja suojata kuluttajia sekä kansalaisten yksityisyydensuojaa. He eivät hyväksy koko alan yhdenmukaistamista, vaan vaativat isoja alustoja tilille toimistaan, kun taas pienemmille pitäisi antaa tilaa kasvaa. Täysistunto äänestää kolmesta mietinnöstä, joissa linjataan parlamentin prioriteetteja.

Mepit äänestävät lisäksi kannastaan tekoälyn EU-sääntelyyn. Tavoitteena on lisätä alan innovaatioita, linjata eettisistä säännöistä ja kasvattaa luottamusta teknologiaan.

Maatalouspolitiikan uudistus

EU:n maatalouspolitiikan tulisi olla kestävämpää ja joustavampaa, jotta viljelijät voivat jatkossakin tuottaa turvallista ruokaa kaikille eurooppalaisille. Politiikan tulisi myös soveltua paremmin kunkin jäsenmaan tarpeisiin. Mepit äänestävät kannastaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi.

Koronavirus

Parlamentti haluaa varmistaa, että myös mahdollisten tulevien koronavirukseen liittyvien sulkutoimien aikana kaikilla oppilailla on pääsy koulutukseen EU:ssa. Mepit vaativat komissiolta asiaa koskevaa suunnitelmaa kiireisesti. Täysistunto keskustelee lisäksi työpaikkojen suojelemisesta sekä nuorten työllisyyden edistämisestä taloudellisen kriisin keskellä.

Metsäkato

Vuoden 1990 jälkeen maailman metsistä on kadonnut 1,3 miljoonaa neliökilometriä, eli yli Etelä-Afrikan kokoinen alue. Mepit haluavat sitovia sääntöjä EU:n aiheuttaman metsäkadon pysäyttämiseksi. Eurooppalaisten kuluttajien tulee saada tietää, aiheuttavatko heidän ostamansa tuotteet metsäkatoa, mepit vaativat.

Lue lisää metsistä EU:ssa.

Saharov-palkinto

Parlamentin poliittinen johto (puhemies sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajat) päättävät torstaina, kenelle myönnetään vuoden 2020 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto. Finalistiehdokkaat ovat Valko-Venäjän demokraattinen oppositio, ympäristöaktivistit Hondurasissa sekä Mosulin arkkipiispa.

Muita aiheita

Mepit esittävät EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden tarkistamista ja toistavat syyskuun täysistunnossa hyväksytyn päätöslauselman viestin.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel esittelee 15.-16. lokakuuta järjestetyn EU-huippukokouksen tulokset täysistunnolle keskiviikkona. EU:n ja Ison-Britannian tulevat suhteet sekä koronavirustoimet ovat huippukokouksen agendan keskeiset kohdat.

Komissio esittelee tiistaina vuoden 2021 työohjelmansa, joka keskittyy koronakriisistä elpymiseen, vihreään talouteen ja digitalisaatioon.