Marraskuun täysistunnon kohokohdat: kuluttajan oikeudet, kodittomuus, lehdistönvapaus 

 
 

Marraskuussa mepit äänestivät kuluttajansuojan vahvistamisen puolesta, vaativat asunnottomuuden lopettamista ja hyväksyivät kantansa teollisuusstrategiaan.

Ryhmäkanne

Parlamentin tiistaina hyväksymien EU-tason ryhmäkannetta koskevien sääntöjen ansiosta kuluttajat voivat jatkossa yhdistää voimansa oikeuksiaan puolustaessaan niin EU-maiden sisällä kuin rajat ylittävissä tapauksissa.

Korjauttamisoikeus

Keskiviikkona mepit vaativat komissiota edistämään uudelleenkäytön kulttuuria tekemällä korjauksista uuden tuotteen ostamista parempi, helpompi ja edullisempi vaihtoehto kuluttajalle. Mepit haluavat lisäksi tuotemerkintöihin lisää tietoa tuotteen kestävyydestä, käytettyjen tavaroiden kaupan ja korjauspalveluiden edistämistä sekä selkeämpiä sääntöjä ympäristöystävällisten tuotteiden markkinointiin.

Tuoteturvallisuus

Parlamentti vaati tiukempia sääntöjä tuoteturvallisuuden valvontaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki EU-alueella myytävät tuotteet – myös verkossa myytävät ja ulkomailta tulevat – ovat turvallisia.

Joulukuun huippukokous

Keskiviikkona käydyssä keskustelussa joulukuun EU-huippukokouksen aiheista mepit vaativat jäsenmaita sopimaan vuosien 2021-2027 budjetista, jotta EU-varat saadaan käyttöön koronakriisin lievittämiseksi. He myös huomauttivat, että parlamentti tarvitsee riittävästi aikaa arvioidakseen ja äänestääkseen brexit-sopimuksesta.

Teollisuusstrategia

Mepit äänestivät prioriteeteistaan EU:n tulevaan teollisuusstrategiaan, jonka tavoite on vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja strategista itsenäisyyttä sekä tutkimusta ja innovaatioita. Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit vaativat komissiolta päivitettyä esitystä, jossa otettaisiin huomioon koronapandemian vaikutukset teollisuuteen ja jolla tuettaisiin erityisesti PK-yrityksiä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

Asunnottomuus

Tiistaina mepit vaativat EU-toimia asunnottomuuden lopettamiseksi Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Kodittomat ihmiset tulee integroida työmarkkinoille ja heille tulee taata yhtäläinen pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen, mepit sanoivat.

Lääkestrategia

Mepit keskustelivat EU:n uudesta lääkestrategiasta torstaina. Parlamentti on vaatinut valmistuskapasiteetin lisäämistä Euroopassa, jotta kaikille kansalaisille voidaan taata turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä.

Hätäapu EU-maille

Tiistaina parlamentti hyväksyi 823 miljoonan euron tuen uudelleenrakennusta varten maanjäristyksestä toipuvalle Kroatialle ja tulvista kärsineelle Puolalle sekä koronapandemian aiheuttamasta terveyskriisistä selviämiseen seitsemälle maalle (Portugalille, Kreikalle, Kroatialle, Saksalle, Espanjalle, Unkarille ja Irlannille).

Lehdistönvapaus

Parlamentti tuki lehdistönvapautta ja tuomitsi toimittajiin kohdistuvan uhkan keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa.

Aborttioikeus Puolassa

Mepit tuomitsivat torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa Puolan perustuslakituomioistuimen lokakuisen päätöksen, joka käytännössä kieltää abortit maassa.

Turkki

Torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa mepit varoittivat, että Turkin päätös ”avata” autioitunut Varoshan kaupunki vaarantaa mahdollisuuden saavuttaa ratkaisu Kyproksen tilanteeseen.