Tulossa täysistunnossa: koronavirustodistus, EU:n investoinnit, EU:n ja Ison-Britannian suhteet 

 
 

Mepit äänestävät EU:n investointiohjelmista, EU:n ja Ison-Britannian yhteistyösopimuksesta sekä koronavirustodistuksesta parlamentin täysistunnossa 26.-29. huhtikuuta.

Euroopan komissio on ehdottanut koronavirustodistusta, jonka tavoitteena on turvata matkustamisen turvallisuus EU:ssa pandemian aikana. Parlamentti äänestää kannastaan todistukseen täysistunnossa.

EU:n investoinnit ovat tärkeä osa Euroopan talouden elvyttämistä pandemian jälkeen. Parlamentti äänestää rahoituksesta, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi vuoteen 2027 mennessä. Mepit päättävät tärkeistä rahoitusohjelmista: Horisontti Eurooppa (tutkimus ja innovointi), LIFE-ohjelma (ympäristö- ja ilmastotoimet), Digitaalinen Eurooppa -ohjelma sekä EU:n pelastuspalvelumekanismi.

Mepit äänestävät myös Euroopan puolustusrahaston, EU:n avaruusohjelman, Euroopan globalisaatiorahaston ja sisämarkkinaohjelman rahoituksesta vuosille 2021-2027.

EU:n ja Ison-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus on ollut väliaikaisesti voimassa 1. tammikuuta alkaen. Meppien on hyväksyttävä sopimus, jotta se voi astua voimaan pysyvästi. Parlamentti äänestää sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa.

Parlamentin odotetaan myös näyttävän vihreää valoa uusille säännöille, jotka toisivat junamatkustajien oikeuksiin parannuksia. Uusien sääntöjen myötä matkustajat voisivat joko pyytää täyttä korvausta lipun hinnasta tai jatkaa matkaa ja pyytää osittaista korvausta junan myöhästyessä merkittävästi.

Mepit äänestävät myös terroristisen verkkosisällön poistamista koskevista säännöistä. Säännöt velvoittaisivat verkkoalustat poistamaan laiton sisältö tunnin sisällä ilmoituksesta.

Parlamentti keskustelee EU:n ja Venäjän välisten suhteiden viimeaikaisesta kehityksestä, huomioiden oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vangitsemisen. Mepit keskustelevat lisäksi EU:n ja Turkin suhteista sekä Kiinan Euroopalle asettamista pakotteista. Parlamentti äänestää myös kannastaan EU:n ja Intian yhteistyön kehittämiseen.

Mepit äänestävät lisäksi pakollisesta lobbareiden avoimuusrekisteristä. Parlamentti päättää myös kannastaan maailmanlaajuisen veropolitiikan uudistamiseen ja vaatii laivaliikenteen ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.


Mitä mieltä olet näistä tai muista EU-toimista? Kerro kantasi
täällä.