Mikä Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ja miten se toimii? 

 
 

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa eurooppalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n kehitykseen. Lue mistä on kyse!

Euroopan tulevaisuuskonferenssi  

Maailma kohtaa tällä hetkellä monia vaikeita haasteita, kuten pandemian ja ilmastonmuutoksen. Voimme yhdessä kehittää ratkaisuja näihin ongelmiin. EU on sitoutunut avoimeen keskusteluun ja demokratian kehittämiseen: mihin sinä haluat, että Eurooppa keskittyy tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa?

Osallistava ja demokraattinen konferenssi

Hiljattain tehdyn eurobarometri-tutkimuksen mukaan 92 % eurooppalaisista haluaa, että kansalaisten näkemykset otetaan paremmin huomioon päätöksissä, jotka koskevat maanosamme tulevaisuutta. Tämä on myös konferenssin tavoite.

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto kutsuvat kaikki eurooppalaiset kertomaan näkemyksensä tulevaisuuden EU:sta. Kuinka Eurooppaa tulisi kehittää? Mihin asioihin EU:n pitäisi keskittyä? Miten meidän pitäisi valmistautua pandemian jälkeiseen aikaan? EU-toimielimet haluavat kuulla mahdollisimman paljon näkemyksiä mahdollisimman monelta kansalaiselta.

Konferenssi ei jää kuitenkaan ainoastaan kuuntelemisen tasolle. Kansalaisten esittämät ideat kootaan konferenssin verkkoalustalle. Ideoita käytetään pohjana kansalaisten, meppien, jäsenmaiden kansanedustajien ja EU:n edustajien välisissä keskusteluissa. Näiden keskusteluiden perusteella laaditaan ehdotuksia toimenpiteistä, jotka voidaan ottaa käyttöön EU-tasolla.

Parlamentti, komissio ja neuvosto ovat sitoutuneet kuuntelemaan kansalaisia ja ottamaan ehdotukset huomioon päätöksenteossaan.

Kaikki eurooppalaiset - riippumatta iästä, sukupuolesta tai taustasta - ovat tervetulleita osallistumaan konferenssiin. Parlamentti haluaa kannustaa erityisesti nuoria lähtemään mukaan. Lokakuussa 2021 pidettävä Euroopan nuorisotapahtuma (EYE) keskittyykin keräämään nuorten ajatuksia tulevaisuuden EU:sta.

Kuinka konferenssi toimii käytännössä?

Konferenssin verkkoalusta julkaistiin 19. huhtikuuta. Alustalla kansalaiset voivat jakaa näkemyksensä ja keskustella toisten ideoista. Se mahdollistaa myös keskustelutilaisuuksien järjestämisen ympäri EU:ta terveystilanteen salliessa. EU-maat järjestävät lisäksi omia tapahtumia, joissa kansalaiset pääsevät ääneen.

EU järjestää syksyllä kansalaispaneeleja, joissa ihmiset eri taustoista kokoontuvat pohtimaan ehdotuksia Euroopan kehittämiseksi. 200 henkilön paneeleja pidetään neljä ja ne keskittyvät tiettyihin teemoihin:

  • Eurooppalainen demokratia ja EU-arvot, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus
  • Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys
  • Talous, sosiaalinen tasa-arvo, koulutus, nuoret, kulttuuri, urheilu ja digitalisaatio
  • EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike


Kaikki neljä paneelia kokoontuvat ainakin kolme kertaa. Kansalaispaneelit päättävät itse, mitä aiheita ne pitävät tärkeimpinä.

EU-toimielinten, jäsenmaiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä kansalaiset keskustelevat paneelien tekemistä ehdotuksista konferenssin täysistunnoissa. Parlamentti on korostanut, että kansalaisten pitää olla konferenssin täysistunnoissa keskeisessä asemassa. Mepit ovat myös peräänkuuluttaneet, että istunnoilla tulee olla poliittista painoarvoa ja osallistujiksi tarvitaan myös vaaleilla valittuja päättäjiä.

Konferenssin täysistunto  

Ensimmäinen konferenssin täysistunto pidetään Strasbourgissa 19. kesäkuuta. Seuraavat istunnot pidetään syksyn ja talven aikana, jolloin ne pääsevät käsittelemään kansalaispaneelien ehdotuksia.

Euroopan tulevaisuuskonferenssilla on johtokunta, jonka tehtävänä on huolehtia tapahtumien sujuvuudesta. Johtokunta muodostuu parlamentin, neuvoston ja komission edustajista sekä tarkkailijoista.

Mitä konferenssista seuraa?

Konferenssin päätelmät riippuvat siitä, mitä kansalaiset ideoivat. Johtokunta laatii konferenssin täysistunnoissa hyväksytyistä toimenpide-ehdotuksista loppuraportin. Täysistunto päättää raportin lopullisesta hyväksymisestä.

Raportti toimitetaan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Parlamentti on painottanut, että konferenssin tulee pysytä vaikuttamaan EU:n toimintaan konkreettisesti. Kansalaisten ääni pitää ottaa EU:n päätöksenteossa huomioon aikaisempaa enemmän ja konferenssin on toimittava osoituksena siitä.