Tulossa täysistunnossa: ihmisoikeudet Unkarissa, Slovenian puheenjohtajuus, oikeusvaltioperiaate 

 
 

Parlamentti käsittelee mm. hlbtiq-henkilöiden oikeuksia Unkarissa, Slovenian puheenjohtajuuden painopisteitä ja oikeusvaltioperiaatetta täysistunnossa 5.-8. heinäkuuta.

Hlbtiq-henkilöiden oikeudet Unkarissa. Mepit keskustelevat keskiviikkona hlbtiq-ihmisten oikeuksien mahdollisista loukkauksista Unkarissa. Parlamentti kysyy komissiolta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä ihmisoikeuksien turvaamiseksi.


Keskustelu Slovenian puheenjohtajuuden painopisteistä. Mepit keskustelevat EU:n tuoreen puheenjohtajamaan tavoitteista Slovenian pääministeri Janez Janšan kanssa tiistaina. Maan odotetaan keskittyvän edistämään EU:n elpymistä ja tekemään unionista entistä sopeutuvampi maailman muutoksiin.


Oikeusvaltioperiaate. Komissio valmistelee ohjeita oikeusvaltiomekanismin käyttöönoton tueksi. Mekanismi kytkee EU-varojen saamisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen: jäsenmailta voidaan jatkossa katkaista EU-rahoitus, jos ne syyllistyvät periaatteen rikkomuksiin. Mepit keskustelevat oikeusvaltiotoimista keskiviikkona.


EU-huippukokouksen tulokset. Mepit arvioivat 24.-25. kesäkuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksia keskiviikkona. Keskusteluun osallistuvat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.


Euroopan lääkevirasto. Mepit hyväksyvät parlamentin kannan Euroopan lääkeviraston (EMA) vahvistamiseksi torstaina. Mepit haluavat parantaa viraston valmiuksia varautua tuleviin terveyskriiseihin.


Verkkojen Eurooppa. Parlamentin odotetaan hyväksyvän Verkkojen Eurooppa -ohjelma vuosille 2021-2027. 30 miljardin euron ohjelma tukee liikenne-, digi- ja energiahankkeita. Uuden ohjelmakauden tavoitteena on varmistaa, että keskeisimmät Euroopan laajuiset hankkeet saadaan vietyä maaliin vuoteen 2030 mennessä.


Kaksi rahastoa tukemaan turvapaikkakäytäntöjä. Mepit äänestävät lähes 10 miljardin euron rahoituksesta, jonka avulla EU-maita tuetaan unionin ulkopuolelta kotoisin olevien henkilöiden kotouttamisessa ja muuttoliikkeen hallinnassa. Parlamentti äänestää lisäksi yli 6 miljardin euron rahoituksesta, jolla parannetaan EU:n ulkorajojen valvontaa.


Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen verkossa. Mepit äänestävät väliaikaisista EU-säännöistä, jotka antaisivat sähköposti-, chat- ja viestipalvelujen tarjoajille mahdollisuuden vapaaehtoisesti havaita, poistaa ja raportoida verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Hyväksikäyttöä torjuttaisiin lisäksi havainnointiteknologioilla, jotka tunnistavat verkossa tapahtuvaa lasten manipulointia.

Muita täysistunnon aiheita

  • Lentoalan tukeminen pandemia-aikana
  • EU:n ympäristötavoitteet vuoteen 2030 asti
  • Uusi EU:n kalastus- ja vesivlijelyrahasto
  • Äänestys sisäisen turvallisuuden rahastosta