EU:n vaalilain uudistus: mepit haluavat yhteiseurooppalaisen ehdokaslistan 

 
 

Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen yhtenäistää EU-vaaleja koskevia sääntöjä maiden välillä ja vahvistaa vaalien eurooppalaista luonnetta.

Mepit haluavat, että jatkossa EU-vaaleissa äänestetään samana päivänä kaikissa jäsenmaissa  

Eurooppalaiset valitsevat itselleen EU-tason edustajat EU-vaaleissa, jotka kuitenkin järjestetään kansallisella tasolla. Eri maissa äänestetään näin ollen eri päivinä, listoille nousee vain kansallisia puolueita ja äänestysikä vaihtelee maittain.

Parlamentin perussopimus- ja toimielinasioiden valiokunta on valmistellut esityksen, jolla pyritään uudistamaan EU-vaalien järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. Esitys hyväksyttiin täysistunnossa 3. toukokuuta 2022.

Mietinnössä todetaan, että on keskeistä tehdä EU-vaaleista ”yksi Euroopan tason vaali, joka korvaa 27 erillisen kansallisen vaalin yhdistelmän, jollaisena EU-vaalit nykyään yleensä nähdään”.

”Äänestäjille annetaan lisää valtaa. Sen lisäksi, että he äänestävät edustajastaan parlamentissa, he voivat nyt tukea eurooppalaista poliittista puoluetta, yhteistä eurooppalaista ohjelmaa ja ehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi”, sanoi mietinnön esittelijä, espanjalaismeppi Domènec Ruiz Devesa (S&D) täysistuntokeskustelussa 2. toukokuuta.

Yhteiseurooppalaiset ehdokaslistat ja kärkiehdokkaat

Mepit esittävät yhteisen, EU:n laajuisen vaalipiirin perustamista, josta valittaisiin 28 edustajaa kansallisella tai alueellisella tasolla valittujen meppien lisäksi.

Eurooppalaiset poliittiset puolueet tai kansallisista puolueista koostuvat liittoumat voisivat ehdottaa yhteiseurooppalaisia ehdokaslistoja. Jokaisella listalla olisi yksi kärkiehdokas, eli puolueen asettama ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi. Yhteiseurooppalaisten listojen tulisi edustaa tasapuolisesti kaikkia maita siten, että ehdokkaita suurista, keskikokoisista ja pienistä maista olisi mukana tasaisesti.

Ehdotuksen mukaan kärkiehdokkaiden tulisi olla ehdolla kaikissa jäsenmaissa EU:n laajuisella listalla, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus äänestää omaa suosikkiansa komission puheenjohtajaksi.

Ehdotus yleiseurooppalaisista ehdokaslistoista ei saanut kannatusta EU-maiden johtajilta vuoden 2019 EU-vaalien alla. Helmikuussa 2018 järjestetyssä kokouksessa he sanoivat palaavansa aiheeseen myöhemmin, vuoden 2024 vaalit mielessään.

Vuonna 2014 Eurooppa-neuvosto nimitti vaalit voittaneen Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaan Jean-Claude Junckerin komission puheenjohtajaksi. Vuonna 2019 EU-maiden johtajat eivät kuitenkaan noudattaneet samaa menettelyä.

Meppien mukaan EU:n laajuisen vaalipiirin perustaminen ja kärkiehdokkaiden asettaminen komission puheenjohtajaksi vahvistaisi eurooppalaista demokratiaa ja tekisi komission puheenjohtajan valinnasta legitiimimmän.

Suositus perustaa yhteiseurooppalainen ehdokaslista oli myös yksi Euroopan tulevaisuuskonferenssin hyväksymistä suosituksista.

Yhteiset säännöt vaaleille

Mepit ehdottavat yhteistä vaalipäivää kaikille EU-maille. He haluavat, että EU-vaalit järjestettäisiin aina Eurooppa-päivänä, 9. toukokuuta.

Tällä hetkellä vaalipäivä vaihtelee torstain ja sunnuntain välillä, ja jokainen jäsenmaa noudattaa omia kansallisia vaaliperinteitään.

Esityksellä pyritään yhtenäistämään myös ikä, jolloin EU-kansalaiset saavat äänestää tai asettua ehdolle EU-vaaleissa. Mepit ehdottavat, että kaikilla eurooppalaisilla tulisi olla oikeus äänestää EU-vaaleissa 16-vuotiaana ja asettua ehdolle 18-vuotiaana.

Ehdotuksessa puolletaan myös postiäänestyksen sallimista EU-vaaleissa kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi sukupuolten tasainen edustus tulisi varmistaa esimerkiksi listalla, jolla mies- ja naisehdokkaat vuorottelevat, tai kiintiöillä.

Vaalilain muutokseen vaaditaan erityismenettely

EU:n vaalilainsäädännön muutokset tehdään erityisen päätöksentekomenettelyn kautta. Aloitteen valmistelee Euroopan parlamentti. Neuvosto voi tehdä siihen muutoksia, ja sen on hyväksyttävä teksti yksimielisesti saatuaan parlamentin suostumuksen. Lisäksi kaikkien EU-maiden erikseen on hyväksyttävä säännöt ennen kuin ne voivat astua voimaan.