Digitaaliset sisämarkkinat 
Kilpailukykyä ja kasvua verkosta 

Talous  Päivitetty: 
 
Luotu:   

Miten EU:n digitaalisia sisämarkkinoita kehitetään? Parlamentti tekee töitä mm. roaming-maksujen, verkkokaupan ja geoblokkauksen saralla.

Artikkelit 

       

Kyberrikosten määrä on kasvanut koronaviruspandemian myötä, sillä monet tahot yrittävät hyötyä ihmisten pelosta. Lue alta vinkkejä, miten suojautua rikoksilta.

Videot 

       
(Videon kesto:) 

       
(Videon kesto:) 

Artikkelit 

       

Kuluttajien oikeuksia parantavat uudet säännöt ovat neuvotteluvaiheessa Euroopan parlamentin hyväksyttyä ne

       

Joka päivä 315 miljoonaa eurooppalaista käyttää internetiä. Vuonna 2015 Euroopan komissio esitteli digitaalisten sisämarkkinoiden strategian, jotta verkkoon perustuvat palvelut voisivat toimia vapaasti EU:n alueella. Lisäksi parlamentti ja neuvosto sopivat roaming-maksujen poistamisesta vuonna 2017 ja netin neutraaliudesta. 25. toukokuuta mepit keskustelevat täysistunnossa komission uusista ehdotuksista lisätä verkkokauppaa. Valmistaudu keskusteluun kertaamalla sähköisten markkinoiden sanastoa.

       

Päivittäinen elämämme on entistä digitaalisempaa, ja sillä voidaan saada aikaan kasvuja ja luoda lisää työpaikkoja Eurooppaan. Digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen on yksi Euroopan komission pääpainopistealueista ja se julkaisi toukokuussa digitaalisia sisämarkkinoita käsittelevän strategian, jonka pohjalta tehdään lainsäädäntöesityksiä tänä ja ensi vuonna. Euroopan parlamentti teki aiheesta myös valiokunta-aloitteisen mietinnön.

       

Vaikka internet toimii yli fyysisten valtionrajojen, eri valtioissa sijaitsevat käyttäjät eivät aina ole keskenään samanarvoisia. Geoblokkauksilla eli maakohtaisilla estoilla rajoitetaan kuluttajien mahdollisuuksia ostaa netissä tuotteita tai palveluita, joiden myyjä sijaitsee toisessa maassa. Parlamentti keskusteli keskiviikon 25. toukokuuta täysistunnossa komission uudesta ehdotuksesta, jolla pyritään maarajoitusten purkamiseen ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen EU-alueella.

Videot 

       
(Videon kesto:) 

Artikkelit 

       

Pitäisikö kaikilla olla oikeus ottaa ja jakaa kuvia julkisista rakennuksista? Tämä niin kutsuttu "maiseman vapaus" (englanniksi "freedom of panorama") on jo voimassa osassa EU-maita, mutta nyt mepit pohtivat, pitäisikö se sallia kaikkialla EU:n alueella. Asiasta keskustellaan täysistunnossa 9. heinäkuuta. Kysyimme kahdelta eri mieltä olevalta mepiltä, miten he perustelevat kantaansa.

       
Lehdistötiedote 

Lehdistötiedote 

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että perusteettomat maakohtaiset rajoitukset, kuten IP-osoitteen, postiosoitteen tai luottokortin myöntäneen maan perusteella tapahtuva syrjintä, on poistettava tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mepit kehottavat Eurooppaa tarttumaan uusien tieto- ja viestintäteknologioiden, kuten massadatan, pilvipalveluiden, esineiden internetin ja 3D-tulostuksen luomiin mahdollisuuksiin. Parlamentti hyväksyi ei-lakiasäätävän päätöslauselman tiistaina.