Koronavirus: parlamentin toimet kriisin vaikutusten lieventämiseksi 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti on sitoutunut auttamaan EU-maita selviytymään koronavirusepidemiasta sekä vastaamaan kriisin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin.

Kauppoja on suljettu monin paikoin koronaviruksen vuoksi - © Stephen Davies / Adobe Stock  

Parlamentin tuki

Parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa kolme aloitetta, joilla pyritään auttamaan ihmisiä ja yrityksiä selviämään koronaviruskriisistä. Ehdotetut toimet ovat:

Lue, mihin toimiin EU:ssa on ryhdytty koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi.

Parlamentti hyväksyi 16. ja 17. huhtikuuta järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa lisätoimia:

  • EU:n koheesiorahastojen varoja voidaan ohjata joustavammin toimiin koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi
  • EU:n kalastajille, vesiviljelyalan tuottajille ja maatalous- ja elintarviketuottajille myönnetään lisätukea
  • Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto jatkaa avun tarjoamista haavoittuvassa asemassa oleville

Lisäksi mepit tukivat ehdotusta vapauttaa yli 3 miljardia euroa EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseksi sekä hyväksyivät päätöslauselman, jossa vaaditaan merkittävää elvytyspakettia sekä koronavirussolidaarisuusrahastoa.

Parlamentin hyväksymät toimenpiteet ovat osa Euroopan komissio 13. maaliskuuta esittelemiä koordinoituja eurooppalaisia toimia koronaviruksen seurausten torjumiseksi.

Katso kaikki esitetyt toimet komission sivuilta.

Parlamentin puhemies David Sassoli kiitti komission esittämiä toimia ja sanoi, että parlamentti on sitoutunut hyväksymään ne mahdollisimman nopeasti.

Euroopan tulee toimia yhtenäisesti, jotta voimme onnistua. Meidän täytyy tehdä enemmän. Euroopan yhteisten toimien tulee perustua solidaarisuuteen. Ketään ei tule jättää yksin, eikä kenenkään tule toimia yksin.

David Sassoli 

Parlamentin puhemies

”Koronaviruksen vuoksi kaikkien on oltava vastuullisia ja varovaisia. Tämä on vaikea hetki meille kaikille. Parlamentti jatkaa työskentelyä velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Mikään virus ei voi estää demokratian toimintaa.”

EU:n strategia epidemian hallitsemiseksi

Komissio ehdottaa toimia:

  • tarvikkeiden toimittamiseksi terveydenhuoltojärjestelmille takaamalla sisämarkkinoiden sekä tuotanto- ja jakeluketjujen toimivuus
  • ihmisten tukemiseksi, jotta vaikutukset eivät osu liian kovasti ansioihin ja työpaikkoihin ja jotta kriisin vaikutukset eivät jää pysyviksi
  • yritysten tukemiseksi ja sen takaamiseksi, että finanssisektori voi edelleen tukea taloutta
  • EU-maiden toimien tehostamiseksi ja koordinoimiseksi, muun muassa helpottamalla valtiontukia ja muita tukia koskevia sääntöjä