Rokote- ja lääketutkimus koronavirusta vastaan - EU:n toimet 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Maailmaa ravistelevaa koronaviruspandemiaa vastaan kehitetään EU:n tuella rokotetta ja tehokkaita lääkkeitä niin nopeasti kuin mahdollista.

EU:ssa on ryhdytty yhteisiin, koordinoituihin toimiin koronaviruskriisin ratkaisemiseksi. Keskeinen osa toimenpiteitä on tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoittaminen lääkkeiden ja rokotteen löytämiseksi koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

EU ja jäsenmaat tekevät yhteistyötä yrityksissä löytää turvallinen ja tehokas rokote koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi. EU tukee erityisesti ehkäisevän rokotteen ja sairastuneiden hoitoon käytettävän ns. terapeuttisen rokotteen kehittämiseen pyrkivää tutkimusta. Tavanomaista hyväksymisprosessia on vauhditettu, jotta turvallisia, tehokkaita ja laadukkaita lääkkeitä olisi saatavilla mahdollisimman pian.

Mepit keskustelivat 14. toukokuuta komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinasin ja Kroatian puheenjohtajuuskauden edustajan kanssa keinoista tukea koronaviruksen vastaisten rokotteiden kehittämistä. Mepit kiittivät EU:n pyrkimystä tukea tutkimusta, ja painottivat, että edullisia lääkkeitä on oltava saatavilla laajalti.

Pandemian taltuttaminen

Euroopan komissio on varannut 48,25 miljoonaa euroa 18 tutkimushankkeelle EU:n tutkimusrahoitusohjelma Horisontti 2020:n puitteissa.

Näihin hankkeisiin EU:ssa ja sen rajojen ulkopuolella osallistuvat 151 tutkimustiimiä tekevät töitä:

  • valmiuden parantamiseksi epidemioita varten kehittämällä tehokkaampia seurantajärjestelmiä viruksen leviämistä estämään ja valvomaan
  • pikatestien kehittämiseksi nopeampia ja tarkempia diagnooseja varten
  • uusien lääkkeiden kehittämiseksi
  • rokotteen kehittämiseksi

Tutkimustiimit jakavat tuloksensa keskenään, jotta yhteiseen kansanterveysuhkaan voidaan vastata nopeammin.

Komissio avasi lisäksi haun tutkimusehdotuksille lääkkeiden ja testien kehittämiseksi, jotta pandemia saadaan taltutettua ja tulevaa valmiutta parannettua. Haku kuului innovatiivisia lääkkeitä koskevan EU-aloitteen alle, joka yhdistää julkista ja yksityistä rahoitusta EU:lta ja lääketeollisuudelta. Kahdeksan laaja-alaista hanketta valittiin, ja komissio lisäsi oman rahoituksensa alun perin suunnitellusta 45 miljoonasta eurosta 72 miljoonaan. Lääketeollisuus osallistuu 45 miljoonan euron summalla.

Maaliskuun 16. päivänä komissio tarjosi 80 miljoonan euron taloudellista tukea saksalaiselle rokotteita kehittävälle CureVac-yritykselle auttaakseen koronaviruksen vastaisen rokotteen kehittämisessä.

Komissio ilmoitti 19. toukokuuta, että se ottaa käyttöön 122 miljoonaa euroa lisävaroja Horisontti 2020 -ohjelmasta koronaviruksen tutkimiseen. Rahoitusta käytetään olemassa olevan valmistuksen muokkaamiseksi välttämättömien lääketieteellisten tarvikkeiden ja laitteiden valmistukseen tartuntojen testaamiseksi, hoitamiseksi ja estämiseksi, sekä lääketieteellisten teknologioiden ja digitaalisten työkalujen kehittämiseksi tartuntojen valvomiseksi ja potilaiden hoitamiseksi.

Käynnissä olevat hankkeet

EU:lla on jo käytössään lukuisia tutkimus- ja hätärahoitusmekanismeja, joihin voidaan turvautua kansanterveyskriiseissä. Niihin kuuluu muun muassa PREPARE, eli hanke, joka auttaa eurooppalaisia sairaaloita olemaan valmiudessa ja pysymään ajan tasalla pandemian kehityksestä, sekä Euroopan virusarkisto, johon on kerätty virtuaaliseen muotoon viruksia materiaalin tarjoamiseksi tutkijoille.

EU tukee lisäksi start-up- yrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään innovaatioita, joilla voitaisiin vastata pandemiaan. Näihin innovaatioihin kuuluu esimerkiksi erikoistuneita eristysyksiköitä kehittävä hanke EpiShuttle ja viruksia ilmasta suodattava teknologia m-TAP.

Täysistuntokeskustelussa 14. toukokuuta komissaari Schinas sanoi, että komissio työstää uutta EU:n lääkestrategiaa, jotta EU olisi jatkossa entistä joustavampi ja voisi ottaa opiksi nykyisestä kriisistä. Strategia esitellään myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää EU:n toimista koronaviruskriisiä vastaan.