Koronavirus: tukea EU-maille solidaarisuusrahastosta 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Euroopan parlamentti vapauttaa ylimääräisiä varoja tukeakseen EU-maita, jotka kärsivät koronaviruspandemiasta eniten.

©Halfpoint/Adobe Stock  

Torstaina 26. maaliskuuta järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa mepit hyväksyivät komission ehdotuksen sallia EU-maiden pyytää rahallista avustusta EU:n solidaarisuusrahastosta taisteluun koronavirusepidemiaa vastaan.

Ehdotus on osa EU-toimia, joilla pyritään vapauttamaan kaikki mahdolliset, olemassa olevat budjettivarat auttamaan EU-maita pandemian seurauksista selviämisessä.

Komissio ehdotti solidaarisuusrahaston toiminta-alan laajentamista kattamaan luonnonkatastrofien lisäksi myös merkittävät kansanterveyttä uhkaavat kriisit.

Pandemiasta vaikeimmin kärsivät jäsenmaat voivat näin saada rahallista avustusta jopa 800 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tuesta päätetään tapauskohtaisesti.

Solidaarisuus EU:ssa

EU:n solidaarisuusrahasto perustettiin alun perin Keski-Euroopan vuoden 2002 tuhoisten tulvien seurauksena, ja sen pääasiallinen tavoite on tarjota rahallista apua luonnonkatastrofin uhriksi joutuneille EU-jäsenmaille.

Alkuperäisten sääntöjen mukaan solidaarisuusrahastosta voitiin tukea vain luonnonkatastrofeista, eli esimerkiksi tulvista, metsäpaloista, maanjäristyksistä, myrskyistä tai kuivuudesta selviämiseen. Koronaviruksen kaltaiset terveyskriisit eivät kuuluneet rahaston toiminta-alaan.

Sääntöjen mukaan julkiset hätä- ja elvytystoimet, kuten infrastruktuurien toimintakyvyn palauttaminen, alueiden puhdistaminen ja väliaikaisen majoituksen tarjoaminen kansalaisille, voivat saada rahoitusta. Nyt sääntöjä laajennetaan kattamaan lisäksi kansalaisten tukeminen terveyskriisien aikana sekä tartuntatautien leviämisen estämiseen tähtäävät toimet.