10 EU-toimea koronaviruskriisiä vastaan 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Lue, miten EU pyrkii lievittämään koronaviruspandemian seurauksia, suojelemaan ihmisiä ja taloutta sekä edistämään solidaarisuutta.

Katso kaikki EU:n toimet koronavirusta vastaan aikajanalta teemoittain.

EU-toimielimet ovat ryhtyneet toimiin koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ja tukea ja lääketarvikkeita tarvitsevien jäsenmaiden auttamiseksi. Pidemmällä aikavälillä EU työskentelee kriisin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lievittämiseksi. Lue alta kymmenestä EU-toimesta koronaviruskriisiä vastaan.

1. Viruksen leviämisen hidastaminen

Rajoittaakseen viruksen leviämistä Euroopassa ja sen rajojen ulkopuolella, EU on sulkenut ulkorajansa kaikelta muulta kuin välttämättömältä matkustamiselta. Välttämättömien tavaroiden liikkuvuus EU-alueella on varmistettu ottamalla käyttöön niin kutsutut vihreät kaistat.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:lle on luvattu lisää rahoitusta. ECDC tarjoaa riskiarvioita ja jatkuvasti päivittyviä epidemologisia tilannekatsauksia pandemiasta.

2. Lääketarvikkeiden jakaminen

EU-maiden on mahdollista saada ensimmäistä kertaa ikinä lääketarvikkeita, kuten hengityskoneita ja hengityssuojaimia, RescEU-varastosta, joka on perustettu osana EU:n pelastuspalvelumekanismia. Lisäksi EU-maat ovat yhdistäneet voimansa yhteishankintamenettelyssä, jonka kautta voidaan hankkia keskitetysti muun muassa suojavarusteita ja lääkkeitä. EU:n budjetista otetaan myös käyttöön 3,08 miljardia euroa, joilla hankitaan lisätestejä sekä tuetaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia ympäri Eurooppaa.

EU on myös järjestänyt verkon välityksellä varainkeruutapahtuman, jonka tavoite on kerätä 7,5 miljardia euroa rokotteisiin, lääkkeisiin ja diagnostiikkaan koronaviruksen torjumiseksi kaikkialla maailmassa.

3. Tutkimuksen tukeminen

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan 18 tutkimushanketta ja 151 tutkimustiimiä ympäri Eurooppaa, jotta koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan voidaan löytää pikaisesti rokote. Tavoitteena on parantaa valmiutta, taudin diagnosointia ja kliinistä hoitoa.

4. Eurooppalaisen solidaarisuuden takaaminen

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joilla sallitaan EU-maiden pyytää taloudellista tukea EU:n solidaarisuusrahastosta kansanterveyskriisin uhatessa. Rahaston kautta jäsenmaille on tarjolla jopa 800 miljoonaa euroa tämän vuoden aikana koronaviruspandemian torjumiseen.

5. EU:n elpymisen varmistaminen

Auttaakseen EU:ta selviämään koronaviruspandemian taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista Euroopan komissio tekee uuden ehdotuksen vuosien 2021-2027 EU-budjetista, johon sisällytetään elvytyspaketti. Mepit vaativat massiivista elvytys- ja jälleenrakennuspakettia, joka rahoitettaisiin entistä suuremmalla pitkän aikavälin EU-budjetilla, olemassa olevilla EU:n rahastoilla ja rahoitusvälineillä sekä EU:n talousarviosta taatuilla elvytysjoukkovelkakirjoilla.

Komissio on lisäksi esitellyt tiekarttansa rajoitustoimenpiteiden purkamisesta koordinoidusti ja tehokkaasti. Suunnitelma perustuu laajaan testaamiseen sekä suojavarusteiden varmistamiseen kansalaisille.

6. Talouden tukeminen

EU tukee työntekijöitä, yrityksiä ja jäsenmaita yhteensä 540 miljardin euron tukipaketilla. Euroopan keskuspankki helpottaa 750 miljardin euron hätärahoituksella valtioiden toimia kriisissä. Lisäksi tarjolla on 120 miljardia euroa setelirahoituksena (quantitative easing) ja 20 miljardia euroa velkaostoina. Mepit hyväksyivät myös esityksen tukea EU-maita koronaviruskriisin vastaisissa toimissa 37 miljardilla eurolla, jotka tulevat EU:n rakennerahastoista.

7. Työpaikkojen suojeleminen

Jotta työntekijät voivat pitää työpaikkansa, vaikka yrityksillä ei olisi työtä tarjolla koronaviruskriisin aikana, komissio on ehdottanut lyhytaikaista valtioiden takaamaa tukiohjelmaa (SURE).

Euroopan komissio on lisäksi ottanut käyttöön Euroopan strategisten investointien rahastosta miljardi euroa, joiden ansiosta Euroopan investointirahasto voi antaa takauksia kannustaakseen pankkeja ja muita lainanantajia tarjoamaan jopa 8 miljardia euroa likviditeettiä sadalle tuhannelle eurooppalaiselle yritykselle.

8. EU-kansalaisten kotiuttaminen

Kymmeniä tuhansia EU-kansalaisia on kotiutettu eri puolilta maailmaa pandemian puhkeamisen jälkeen EU:n pelastuspalvelumekanismin avulla.

9. Kehittyvien maiden tukeminen

Komissio on varannut 20 miljardia euroa unionin ulkopuolisten kumppanimaiden tukemiseksi koronaviruskriisin vastaisissa toimissa. Tukipaketti on osa EU:n koordinoitua globaalia vastausta koronaviruspandemiaan.

10. Luotettavan tiedon tarjoaminen

Koronavirusta koskevan disinformaation leviäminen  vaarantaa ihmisten terveyttä. Mepit vaativat, että luotettavaa tietoa olisi tarjolla kaikille kansalaisille heidän omalla kielellään eurooppalaisesta tiedonlähteestä ja että sosiaalisen median yritykset pyrkisivät taltuttamaan disinformaatiota ja vihapuhetta.

©Chinnapong/AdobeStock