Kuinka parlamentti on sopeutunut toimimaan pandemian aikana? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti on vähentänyt koronaviruksen vuoksi kokoontumisia ja toimii etänä, mutta mepit voivat yhä hyväksyä tärkeitä toimia ja edistää prioriteettiaiheita.

Terveyskriisin vuoksi parlamentti on rajoittanut fyysisiä kokouksia ja toimii etäyhteyksin.  

Parlamentti on jatkanut keskeistä toimintaansa – lakien ja EU:n talousarvion hyväksymistä sekä komission valvomista – myös koronavirusepidemian aikana. Sekä valiokunnissa että täysistunnoissa keskitytään EU:n toimiin kriisiin vastaamiseksi, mutta myös monien prioriteettien, kuten vihreän kehityksen ohjelman, digipalveluiden, EU:n maatalouspolitiikan, brexit-neuvotteluiden ja pitkän aikavälin budjetin edistämiseen.

Demokratiaa ei voi siirtää sivuun

Miljoonien muiden eurooppalaisten lailla mepit ja parlamentin henkilökunta työskentelevät kotoa käsin, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hillitä karanteenin avulla ja välttämällä lähikontakteja.

”Demokratiaa ei voida siirtää sivuun tällaisen dramaattisen kriisin keskellä... Lainsäätäjinä meillä on keinot, mahdollisuus ja velvollisuus auttaa”, totesi Euroopan parlamentin puhemies Sassoli ennen kaikkien aikojen ensimmäistä etä-äänestystä käyttänyttä täysistuntoa maaliskuussa 2020.

Parlamentti on sopeutunut tilanteeseen niin, että se voi jatkaa toimintaansa ja jäsenten ääni pääsee kuuluviin.

David Sassoli 

Euroopan parlamentin puhemies

Täysistunto

Aiemmin äänestäminen on edellyttänyt fyysistä läsnäoloa täysistuntosalissa. Parlamentin työjärjestyksen mukaan äänestysoikeus on henkilökohtainen ja jäsenet antavat äänensä kukin erikseen ja henkilökohtaisesti.

Parlamentti on kehittänyt etäsysteemin, joka on turvallinen sisäänrakennettujen varmennusten ansiosta sekä tehokas. Maaliskuun lopussa järjestetyssä täysistunnossa pidettiin yksi keskustelu ja kolme äänestystä, joissa äänestettiin 11 kertaa, kun taas lokakuun lopun täysistunnossa pidettiin jo 18 keskustelua ja 13 äänestystä, joissa äänestettiin yli 1500 kertaa.

Lokakuun täysistunnossa mepit voivat osallistua keskusteluihin parlamentin kaikissa jäsenmaissa sijaitsevista yhteystoimistoista käsin.

Vakava terveyskriisi on pakottanut parlamentin järjestämään täysistunnot toistaiseksi etäyhteyksin, mutta puhemies on ilmoittanut parlamentin palaavan Strasbourgiin niin pian kuin tilanne sen sallii.


Mepit äänestämässä etänä koronaviruskriisin aikana.  

Valiokunnat

Myös valiokuntien työskentelytapoja on mukautettu, ja kokoukset järjestetään kokonaan tai osittain videoyhteyden avulla.  Tulkkaus ja äänestykset ovat edelleen mahdollisia valiokunnissa.

Poliittiset ryhmät ja johtoelimet

Myös parlamentin seitsemän poliittista ryhmää ja johtoelimet, muun muassa puheenjohtajakokous, jatkavat työskentelyään etänä.