Kuinka parlamentti toimii pandemian aikana? 

 
 

Parlamentti on vähentänyt koronaviruksen vuoksi kokoontumisia ja toimii etänä, mutta mepit voivat yhä hyväksyä kiireellisiä EU:n toimia pandemian torjumiseksi.

Parlamentti jatkaa keskeistä toimintaansa – hyväksyy lakeja ja EU:n talousarvion sekä valvoo komissiota – myös koronavirusepidemian aikana. Sekä valiokunnissa että täysistunnoissa keskitytään siihen, mitä EU:n on tehtävä kriisiin vastaamiseksi. Lisää tietoa löydät videoltamme.

Miljoonien muiden eurooppalaisten lailla mepit ja parlamentin henkilökunta työskentelevät kotoa käsin, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hillitä karanteenin avulla ja välttämällä lähikontakteja. Teknologian ja nopeutettujen lainsäädäntömenettelyjen ansiosta mepit voivat hyväksyä toimia, joita Eurooppa tarvitsee pandemian torjumiseksi ja sen jälkeen.

”Tietenkin meidän täytyi hiljentää vauhtia. Mutta emme ole pysähtyneet, sillä demokratiaa ei voida siirtää sivuun tällaisen dramaattisen kriisin keskellä... Lainsäätäjinä meillä on keinot, mahdollisuus ja velvollisuus auttaa”, totesi Euroopan parlamentin puhemies Sassoli ennen kaikkien aikojen ensimmäistä etä-äänestystä käyttänyttä täysistuntoa.

Virus ei voi pysäyttää demokratiaa. Tarvitsemme demokraattista prosessia selvitäksemme tästä tilanteesta.

David Sassoli 

Euroopan parlamentin puhemies

Täysistunto

Maaliskuun 26. päivänä järjestetyssä istunnossa parlamentti käytti ensimmäistä kertaa koskaan etä-äänestysjärjestelmää. Aiemmin äänestäminen on edellyttänyt fyysistä läsnäoloa. Parlamentin työjärjestyksen mukaan äänestysoikeus on henkilökohtainen ja jäsenet antavat äänensä kukin erikseen ja henkilökohtaisesti. Niinpä parlamentissa päätettiin äänestää etänä sähköpostitse. Mepit saivat äänestysliput sähköisesti, täyttivät ne ja palauttivat sähköpostitse. Tarkistuksista äänestettiin yhdellä äänestyskierroksella. Tämä etä-äänestysjärjestelmä on väliaikainen ja voimassa 31. heinäkuuta saakka, ellei sen voimassaoloa jatketa parlamentin puhemiehistön päätöksellä.

Etä-äänestyksessä 26. maaliskuuta mepit lähes yksimielisesti hyväksyivät kolme kiireellistä ehdotusta, joilla autetaan ihmisiä ja yrityksiä selviämään kriisistä.

Poikkeuksellisesti täysistuntoja ei tällä hetkellä järjestetä parlamentin toimipaikassa Strasbourgissa. Tämä väliaikainen poikkeustoimenpide lakkautetaan heti kun olosuhteet sen sallivat, luultavasti kesän jälkeen.

Seuraava täysistunto järjestettiin Brysselissä torstaina 16. ja perjantaina 17. huhtikuuta.

Mepit äänestämässä etänä koronaviruskriisin aikana.  

Valiokunnat

Myös valiokuntien työskentelytapoja on mukautettu, ja kokoukset järjestetään videoyhteyden avulla. Tämä ei ole estänyt meppejä keskustelemasta komission jäsenten ja kansallisten viranomaisten kanssa päivänpolttavista aiheista, kuten koronavirustilanteesta Kreikan pakolaisleireillä. Nykyinen etäkokousjärjestelmä tekee tulkkauksen ja äänestykset edelleen mahdollisiksi valiokunnissa.

Puheenjohtajakokous hyväksyi 2. huhtikuuta parlamentin uuden kokouskalenterin. Sen mukaan valiokuntakokouksia voidaan nyt järjestää ”keltaisilla viikoilla”, ja niissä keskitytään toimenpiteisiin koronaviruskriisin torjumiseksi.

Poliittiset ryhmät ja johtoelimet

Myös parlamentin seitsemän poliittista ryhmää ja johtoelimet, muun muassa puheenjohtajakokous, jatkavat työskentelyään etänä.