Lehdistönvapauden suojeleminen koronaviruspandemian aikana 

 
 

Koronaviruskriisi on iskenyt media-alaan pahasti aikana, jolloin on erityisen tärkeää tarjota luotettavaa tietoa ja estää disinformaation leviäminen.

Media-alalla on vastassa merkittävä pudotus mainostuloissa. Parlamentti pelkää heikkenevän taloustilanteen tarkoittavan, että monet uutislähteet eivät pysty enää tarjoamaan selkää ja faktapohjaista tietoa sekä estämään disinformaation leviämistä koronaviruspandemiasta.

Koronavirusta koskeva disinformaatio on merkittävä uhka kansaterveydelle, mepit sanoivat 17. huhtikuuta hyväksymässään päätöslauselmassa. He totesivat myös, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla saatavilla luotettavaa ja varmistettua tietoa ja että riippumaton, riittävästi rahoitettu mediasektori on demokratian edellytys.

Sananvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat EU:n perusoikeuskirjaan ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen kirjattuja arvoja.

EU:n perusoikeuskirjan artikla 11  

Hätätilarahasto mediaa tukemaan

Tukeakseen kriisin ravistelemaa media-alaa parlamentin kulttuurivaliokunnan jäsenet pyysivät komissiota selvittämään mahdollisuutta perustaa hätätilarahasto tukemaan media-alaa ja lehdistöä.

Joihinkin toimiin tiedotusvälineiden vapauden ja toimittajien suojelemiseksi on jo ryhdytty. Maaliskuussa 2020 EU päätti rahoittaa 5,1 miljoonalla eurolla hankkeita, jotka pyrkivät löytämään ja estämään lehdistönvapauden rikkomuksia, havaitsemaan uhkia moniarvoisuudelle ja tukemaan rajat ylittäviä tutkimuksia.

Lue kymmenen listan kooste EU:n toimista koronaviruskriisiä vastaan.

Maailman lehdistönvapauden päivä

Toukokuun 3. päivänä vietetään maailman lehdistönvapauden päivää. Toimittajat ilman rajoja julkaisi hiljattain maailman lehdistönvapausindeksin, jossa otetaan huomioon myös koronaviruksen aiheuttama uhka vapaalle ja oikeudenmukaiselle journalismille.

Eurooppa maailman turvallisin paikka toimittajille

Vuoden 2020 lehdistönvapausindeksin perusteella on selvää, että Eurooppa on yhä vapaa ja turvallinen paikka toimittajille. Lähes kaikkien EU-maiden tilanne on luokiteltu hyväksi tai melko hyväksi. Suomi, Tanska, Ruotsi ja Alankomaat ovat listan kärkisijoilla.

Lehdistönvapaus EU-maissa  

Vaikka EU onkin maailman turvallisin paikka toimittajille, Toimittajat ilman rajoja varoittaa, että myös EU:ssa on todettu toimittajiin kohdistuneita häirintä- ja uhkailutapauksia.

Toimittajiin kohdistuva uhka kasvanut maailmalla

Joidenkin maiden sijoitus lehdistönvapausindeksissä on heikentynyt niiden hallitusten ryhdyttyä hätätilatoimenpiteisiin koronaviruspandemian seurauksena. Näitä maita ovat esimerkiksi Kiina (sijalla 177), Iran (173) ja Irak (162).

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka ovat yhä maailman vaarallisimpia alueita toimittajille, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella lehdistönvapauteen kohdistuneiden rikkomusten määrä on kasvanut eniten (1,7 %).

Toimittajat ilman rajoja on raportoinut 11 toimittajakuolemasta tähän mennessä vuonna 2020. Vuonna 2019 toimittajamurhia tapahtui vähiten 16 vuoteen: koko maailmassa raportoitiin 49 tapetusta toimittajasta. Lasku johtuu aseellisissa konflikteissa kuolleiden toimittajien määrän laskusta (44 % vähemmän kuin vuonna 2018).

Lehdistönvapaus maailmalla  

Huolimatta positiivisesta kehityksestä lehdistönvapauden yleinen tila maailmalla on heikentynyt ja vihamielisyys toimittajia kohtaan lisääntynyt. Toimittajille turvallisina pidettyjen maiden määrä jatkaa pienenemistään. Vuosina 2019 ja 2020 vain 24 % lehdistönvapausindeksin 180 maasta kuuluu niihin, joiden tilanne on hyvä tai melko hyvä, kun vuonna 2018 osuus oli 26 % ja vuonna 2017 puolestaan 27 %.

Tällä hetkellä pidätettynä on 361 toimittajaa, mikä on vähemmän kuin vuonna 2019 (389). Lähes kolmannes heistä on Kiinassa ja loput pääasiassa Egyptissä, Saudi-Arabiassa, Syyriassa, Turkissa, Vietnamissa, Iranissa, Bahrainissa ja Jemenissä. Panttivankeina pidettyjen toimittajien määrä pysyi tasaisena vuonna 2019. He ovat neljässä maassa: Syyriassa, Jemenissä, Irakissa ja Ukrainassa. Vuoden 2020 tietoja ei ole vielä saatavilla.

Lehdistönvapausindeksi

Vuosittain julkaistava lehdistönvapausindeksi luokittelee 180 maata ja aluetta niiden tiedotusvälineiden vapauden perusteella. Maat saavat pisteitä nollasta sataan perustuen muun muassa moniarvoisuuteen, median riippumattomuuteen, lainsäädännöllisiin puitteisiin, avoimuuteen ja toimittajiin kohdistuneeseen väkivaltaan. Mitä vähemmän pisteitä, sen parempi on lehdistönvapauden tilanne maassa.