Artikkelit 

Artikkelit 

Climate change concept © 123RF/European Union–EP        
Lehdistötiedote 

Lehdistötiedote 

Mepit toteavat päätöslauselmassaan, että EU:n pitää sitoutua YK:n ilmastokokouksessa kasvihuonekaasujen nollanettopäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

EU päivittää päästökauppajärjestelmäänsä        

EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteena on teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Miten järjestelmä toimii ja miksi sitä on uudistettava?

Uusiutuva energia, kuten tuulivoima, on yksi vihreistä investointikohteista.        

Vähemmän saastuttavaan talousmalliin siirtyminen vaatii valtavia investointeja. EU haluaa houkutella yksityistä rahaa tukemaan julkisia investointeja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri alueisiin Euroopassa        

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt laajasti ihmisten terveyteen, ympäristöön ja talouteen kaikkialla Euroopassa. Katso kartasta vaikutukset omaan alueeseesi.

Artikkelit 

Parlamentti haluaa vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä sähköautojen määrää. ©APimages/Euroopan unioni-EP        

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen vähentää autojen päästöjä ja lisätä sähköautojen määrää liikenteessä. Lue, mistä uudistuksessa on kyse.

Taakanjakoasetus edistää EU:n kunnianhimoisia ilmastotavoitteita        

Taakanjakoasetuksessa vahvistetaan päästöjen vähentämistä koskevat kansalliset tavoitteet, jotka auttavat EU:ta täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumuksensa.

©AP Images/ European Union-EP        

Huhtikuussa julkaistu Eurobarometri-kysely paljastaa eurooppalaisten välittävän ympäristöstään: kaksi kolmesta toivoo unionin osallistuvan nykyistä enemmän ympäristön suojeluun. Lue, millaisia keinoja parlamentilla on käytössään ihmisten terveydestä parantamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Öljynpuhdistamo ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK /P.Cairns        

Kioton ilmastosopimus hyväksyttiin vuonna 1997 ja sen päämääränä oli vähentää maiden päästöjä ja niin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Sen tavoitteita täydennettiin Dohan muutoksilla 2012. Nyt parhaillaan neuvotellaan uudesta ilmastosopimuksesta, joka on määrä saada aikaan YK:n Pariisin ilmastokokouksessa vuoden lopussa. Ilmastonmuutoksesta keskustellaan parlamentin täysistunnossa tiistaina 9. kesäkuuta ja äänestetään keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Haastattelussa Giovanni La Via (EPP, Italia)        

Viisitoista meppiä osallistui Pariisin COP21-kokoukseen viime viikolla. He tapasivat eri maiden avaintoimijoita ja kertoivat parlamentin ilmastotavoitteista. Kansainvälinen historiallinen sopimus saavutettiin lauantaina illalla 196 sopimusosapuolen välillä. Kysyimme parlamentin valtuuskuntaa johtaneelta Giovanni La Vialta (EPP, Italia), miten saavutettu sopu vaikuttaa parlamentin tulevaan lainsäädäntötyöhön.

Artikkelit 

Euromerkki kukkina © BELGA_Agefotostock_C.Ohde        

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelivat maanantaina ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tarvittavasta rahoituksesta. Pariisin ilmastokokous on tämän vuoden joulukuussa 2015, ja siihen valmistaudutaan parhaillaan.

Haastateltavana Gilles Pargneaux        

Nousevat lämpötilat, sulavat jäätiköt ja yhä useammin tapahtuvat kuivuudet ja tulvat ovat kaikki merkkejä ilmastonmuutoksesta, joka on todellisuutta jo tällä hetkellä. Joulukuussa pyritään saamaan aikaan uusi kansainvälinen ilmastosopimus Pariisin ilmastokokouksessa. Parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi keskiviikkona mietinnön, jossa määriteltiin parlamentin neuvottelutavoitteet. Mietinnön laatija Gilles Pargneaux (S&D, Ranska) kertoi sovituista tavoitteista kokouksen jälkeen.

Kohti uutta ilmastosopimusta (infografiikka). Ilmastosopimuksen tärkeitä päivämääriä aikajanalla.        

Alle kahden kuukauden päästä on Pariisin ilmastokokous, jossa keskustellaan siitä, miten ilmastonmuutosta voidaan torjua. Parlamentti lähettää 15 mepin delegaation kokoukseen. Parlamentti keskusteli ja äänesti viime viikon keskiviikkona tavoitteistaan kokousta koskien.

Maailman ympäristöpäivä        

Vuosittain 5.6.2014 vietettävän Maailman ympäristöpäivän teemana ovat tänä vuonna pienet saaret ja ilmastonmuutos. Euroopan parlamentti on ollut ilmastonmuutoksen vastaisen työn etunenässä hyväksymällä kasvihuonekaasujen vähentämistä sekä EU:n viemistä kohti vähähiilistä taloutta.