EU:n puhtaan energian politiikalla ilmastonmuutosta vastaan 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Ilmastonmuutoksen vastainen työ on tärkeää EU:lle. Lue, mitä mepit ovat tehneet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Aurinkoenergia on yksi uusituvan energian lähde. ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Euroopan komissio esitti vuonna 2016 joukon ehdotuksia puhtaaseen energiaan siirtymisestä, joiden tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta vastaan, vähentää EU:n riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja auttaa kotitalouksia tuottamaan omaa vihreää energiaansa.

Lainsäädäntöpaketti koostuu kolmesta ehdotuksesta: yksi käsittelee uusiutuvaa energiaa, toinen energiatehokkuutta ja kolmas energiaunionin valvontamekanismia. Marraskuussa 2018 parlamentti hyväksyi uudistuksen.


Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian käyttö on kaksinkertaistunut viime vuosina: vuonna 2004 sen osuus oli 8,5 % ja vuonna 2016 jo 17 %. EU on hyvää vauhtia saavuttamassa tavoitteensa nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2014 EU-jäsenmaat sopivat tavoitteen nostamisesta 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, mutta parlamentin hyväksymien uusien sääntöjen mukaan osuuden pitäisi olla vähintään 32 %. Se päätti myös parantaa kansalaisten mahdollisuuksia tuottaa, säilyttää ja käyttää omaa sähköään uusiutuvista lähteistä ilman ylimääräisiä maksuja ja veroja.

Lue lisää uusiutuvan energian osuudesta EU-maissa.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta parantamalla ei vain vähennettäisi hiilidioksidipäästöjä, vaan pienennettäisiin myös EU:n vuosittaista 350 miljardin euron tuontienergialaskua. Tämän vuoksi EU-lainsäätäjät hyväksyivät tavoitteen vähentää energiankulutusta EU:ssa 32,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen kuluu 40 % EU:ssa käytetystä energiasta, ja ala kaipaakin kipeästi tehostamista. Noin 75 prosentissa EU-alueen rakennuksista energiaa käytetään tehottomasti.

Huhtikuussa 2018 parlamentti hyväksyi uusia, talojen energiatehokkuutta koskevia sääntöjä, joiden mukaan EU-maiden tulee valmistella kansalliset pitkän aikavälin strategiat rakennusten kunnostamiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä rakennukset eivät käyttäisi enää energiaa EU:ssa.

Lisäksi parlamentti yksinkertaisti kodinkoneiden energiamerkintöjä viime vuonna, jotta kuluttajien olisi helpompi vertailla niiden energiatehokkuutta.

Valvontamekanismi

Mepit hyväksyivät lisäksi niin sanotun ”energiaunionin hallinnon”. Se on valvontamekanismi, jolla tarkkaillaan jäsenmaiden edistymistä EU:n energia- ja ilmastotavoitteissa vuodelle 2030, ja keino auttaa yhteistyössä jäsenmaita, jotka ovat jääneet tavoitteistaan jälkeen.

Puhtaan energian paketin kolme uutta lakia astuivat voimaan 24. joulukuuta 2018. Jäsenmaiden on vietävä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat säädökset kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisää EU:n ilmastotoimista

Lue, mihin toimiin EU on ryhtynyt kasvihuonekaasuja vähentääkseen, ja katso koosteemme ilmastonmuutoksesta Euroopassa.