EU:n kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen: vuoden 2030 kansalliset tavoitteet 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Taakanjakoasetuksessa asetetaan kansalliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi, jotta EU voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

EU on asettanut kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, jotta se voi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. EU haluaa olla ilmastoneutraali viimeistään vuonna 2050. Tämä tavoite sekä välitavoite, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjä vähennetään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vahvistetaan eurooppalaisessa ilmastolaissa. EU on käynnistänyt useita aloitteita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi niistä on taakanjakoasetus, jota tarkistetaan osana 55-valmiuspakettia.Mitä taakanjako tarkoittaa?

Taakanjakoasetuksessa kullekin EU-maalle asetetaan sitovat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi niillä aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään, kuten liikenne, maatalous, rakennukset ja jätehuolto. Nämä alat tuottavat valtaosan EU:n kasvihuonekaasupäästöistä (noin 60 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä).

Taakanjakoasetuksessa EU-maille asetetaan sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästötavoitteet vuosiksi 2021–2030, jotta voidaan varmistaa, että kaikki maat osallistuvat EU:n toimiin päästöjen vähentämiseksi edellä mainituilla aloilla. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaan määritetään vuosittaiset päästökiintiöt ja arvioidaan edistymistä.

Parlamentti äänesti 14. maaliskuuta 2023 vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen nostamisesta 30 prosentista 40 prosenttiin vuoden 2005 tasoihin verrattuna.

Ehdotetut kansalliset tavoitteet

Ensimmäistä kertaa kaikkien EU-maiden pitää vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 10–50 prosenttia. Kansalliset tavoitteet vaihtelevat kunkin maan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen ja kustannusvaikuttavuuden mukaan. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, etteivät ne ylitä vuosittaista kasvihuonekaasupäästökiintiötään.

Jäsenvaltio

Aiempi 2030 tavoite vuoteen 2005 nähden

Uusi 2030 tavoite vuoteen 2005 nähden (komission ehdotus)

Luxemburg

-40 %

-50 %

Ruotsi

-40 %

-50 %

Tanska

-39 %

-50 %

Suomi

-39 %

-50 %

Saksa

-38 %

-50 %

Ranska

-37 %

-47.5 %

Alankomaat

-36 %

-48 %

Itävalta

-36 %

-48 %

Belgia

-35 %

-47 %

Italia

-33 %

-43.7 %

Irlanti

-30 %

-42 %

Espanja

-26 %

-37.7 %

Kypros

-24 %

-32 %

Malta

-19 %

-19 %

Portugali

-17 %

-28.7 %

Kreikka

-16 %

-22.7 %

Slovenia

-15 %

-27 %

Tšekki

-14 %

-26 %

Viro

-13 %

-24 %

Slovakia

-12 %

-22.7 %

Liettua

-9 %

-21 %

Puola

-7 %

-17.7 %

Kroatia

-7 %

-16.7 %

Unkari

-7 %

-18.7 %

Latvia

-6 %

-17 %

Romania

-2 %

-12.7 %

Bulgaria

0 %

-10 %

Lähde: Komission esitys asetuksen (EU) 2018/842 päivitykseksi

MEPs are working on plans to cut greenhouse gas emissions in Europe ©AP Images/European Union-EP  

Mailla on käytettävissään vain vähän joustovaraa, jolla ne voivat säästää päästöjä aiemmilta vuosilta, lainata niitä tulevilta vuosilta tai tehdä kauppaa päästöoikeuksista muiden EU-maiden kanssa.

Parlamentti on pyytänyt, että taakanjakoasetuksen puitteissa toteutettavia kansallisia toimia koskevat tiedot julkaistaan helposti käytettävissä olevassa muodossa. Näin varmistetaan jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuus.

EU-maiden on vielä hyväksyttävä säännöt virallisesti neuvostossa ennen kuin ne tulevat voimaan.

Muut aloitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Käytössä on myös muita toimenpiteitä, joiden avulla EU voi saavuttaa Pariisin sopimuksen mukaiset ilmastonmuutosta koskevat sitoumuksensa:

 

Tutustu infografiikkoihin, jotka näyttävät, miten EU on edistynyt vuoden 2020 ilmastonmuutostavoitteidensa saavuttamisessa.