Hiilidioksidipäästöjä vähentämässä: EU:n tavoitteet ja toimet 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
EU on sitoutunut kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin ilmastonmuutoksen estämiseksi. ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Mitä Euroopan unioni on tehnyt vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään eri aloilla ja estääkseen ilmastonmuutosta? Lue alta kooste EU:n toimista.

EU on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tästä tavoitteesta sekä vuoden 2030 päästövähennysten välitavoitteesta tulee laillisesti sitovia, jos Euroopan parlamentti ja EU-maita edustava neuvosto hyväksyvät uuden Euroopan ilmastolain. Tavoitteena on estää ilmastonmuutoksen vaarallisia vaikutuksia.

Ilmastolaki on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, eli EU:n tiekarttaa kohti ilmastoneutraaliutta. Euroopan parlamentti, joka on pitkään vaatinut kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita, hyväksyi oman kantansa ilmastolakiin 7. lokakuuta 2020. Mepit vaativat, että vuoden 2030 päästövähennystavoite kiristyisi 60 prosenttiin alle vuoden 1990 tason nykyisestä 40 prosentista ja että kaikki EU-maat yksittäin saavuttaisivat ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Katso infografiikastamme, miten EU on edistynyt ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa.

Saavuttaakseen ilmastotavoitteensa Euroopan unioni on säätänyt kunnianhimoisia lakeja.

Päästökauppaa teollisuudelle

 

EU:n päästökauppasysteemin (ETS) tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä velvoittamalla yritykset hankkimaan päästöoikeuden jokaiselle tuottamalleen hiilidioksiditonnille. Päästöoikeudet myydään yrityksille huutokaupalla. Järjestelmässä on mukana myös kannustimia innovaatioille alalla.

ETS oli maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmä ja se on edelleen maailman suurin. Sen piiriin kuuluu noin 40 % EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 11 000 teollisuus- ja energiantuotantolaitosta. Tavoitteena on vähentää päästöjä 43 % verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Lue lisää EU:n päästökauppasysteemistä ja sen uudistamisesta.

Hiilitulleja tuontitavaroille

Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia asettaisi tietyille EU:n ulkopuolelta tuoduille tuotteille hiilitulleja. Näin varmistetaan, ettei ympäristön kustannuksella tuotettu tuontitavara ole halvempaa kuin EU:ssa tehdyt vastaavat tuotteet.

Lue miten hiilitullit toimisivat.


Muiden alojen päästövähennykset

 

Kaikki toimialat eivät kuulu päästökauppasysteemin piiriin. Päästökaupan ulkopuolelle jäävät mm. liikenne, maatalous, rakentaminen ja jätehuolto, jotka yhdessä tuottavat noin 60 % EU:n päästöistä. Näiden alojen päästöjä tulee vähentää 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tavoitteeseen pyritään kansallisten päästötavoitteiden avulla, jotka lasketaan jäsenmaan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella. Köyhemmille EU-maille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää jäsenmaiden kansallisista päästötavoitteista ja tukitoimista köyhemmille EU-maille.

Metsienhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

 

Euroopan unionin metsät sitovat vuosittain 8,9 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä etua halutaan käyttää hyväksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lainsäädännöllä pyritään estämään metsäkadon aiheuttamia päästöjä ja velvoittamaan EU-maat kompensoimaan maankäytön muutoksista johtuvat päästöt paremmalla metsienhoidolla tai metsäalueiden lisäämisellä.

Katso infografiikastamme, miten EU ottaa metsät mukaan ilmastotalkoisiin.

Autojen päästöjen vähennys

 

EU:n hiilidioksidipäästöistä 15 % on peräisin autoista, ja nyt autojen päästöjä koskevia rajoituksia halutaan tiukentaa. Parlamentti hyväksyi uuden lakiesityksen, jonka mukaan henkilöautojen päästöjä tulee vähentää 37,5 % ja pakettiautojen 31 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi mepit hyväksyivät ehdotuksen vähentää uusien rekkojen päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2019 tasoon. Parlamentti vaatii päästörajoitusten lisäksi toimia sähkö- ja hybridiautoihin siirtymiseksi.

Kurkkaa infografiikastamme keskeisiä tietoja ja tilastoja autojen päästöistä sekä uusista päästövähennystavoitteista.