Lento- ja laivaliikenteen päästöt (infografiikka) 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Kansainvälisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat yli tuplaantuneet 20 vuodessa. Miten on laivaliikenteen laita? Katso infografiikastamme.

Kansainvälinen lento- ja laivaliikenne aiheuttavat vain 3,5 % EU:n kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, mutta ne ovat nopeimmin kasvava ilmastonmuutosta vauhdittavien päästöjen lähde.

Pääsyy muutokseen on kasvava matkustajien ja kaupankäynnin määrä. Lisäksi laiva- ja lentoliikenteelle on vasta hiljattain lisätty päästövähennystavoitteita EU:n ja maailmanlaajuisella tasolla.

YK:n ilmastokokouksen COP25:n alla parlamentissa hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit vaativat kunnianhimoisempia päästövähennyksiä laiva- ja lentoliikenteelle esimerkiksi markkinapohjaisia ratkaisuita vahvistamalla.

Lue lisää faktoja ilmastonmuutoksesta Euroopassa

Liikenteen päästöt 2017  

Nopeimmin kasvava päästöjen lähde

Kansainvälisen laivaliikenteen päästöt ovat kasvaneet 32 % ja lentoliikenteen peräti 129 % viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Kyseessä on nopeimmin kasvava päästölähde liikenteen alalla – eli ainoalla talouden sektorilla, jonka päästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990.

Huolimatta polttoaineen käytön tehostumisesta, lentokoneiden päästöjen odotetaan olevan vuonna 2050 seitsemästä kymmeneen kertaa suuremmat kuin vuonna 1990, ja laivaliikenteen päästöjen ennakoidaan kasvavan 50–250 %.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain  

Lentäminen ja laivaliikenne lisääntyneet

Päästöjen kasvu lento- ja laivaliikenteessä johtuu pääasiassa liikenteen määrän kasvamisesta. Lentomatkustajien määrä on kolminkertaistunut EU:ssa vuodesta 1993, ja kansainvälinen meriteitse käyty kauppa on myös lisääntynyt merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana.

Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta saattaa saada monet kansalaiset ottamaan huomioon eri liikennemuotojen hiilijalanjäljen. Tällä hetkellä kuitenkin vain yksi kymmenestä sanoo toimivansa näin tuoreen Eurobarometrin mukaan.

Voit katsoa lentosi päästöjen määrän YK:n alaisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n sivuilta.

Lentomatkustajien määrä on kasvanut EU:ssa merkittävästi  

Miten lentoliikenteen päästöjä on pyritty vähentämään?

EU:ssa on ryhdytty toimiin lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi päästökauppajärjestelmän kautta. EU työskentelee lisäksi ICAO:n kanssa maailmanlaajuisen, markkinapohjaisen järjestelmän, Corsian toimeenpanemiseksi. Järjestelmän alla lentoyhtiöt voisivat korvata päästöjään investoimalla ilmastoystävällisiin hankkeisiin, kuten puiden istuttamiseen.

EU:n toimet tehokkaan ja puhtaan laivaliikenteen edistämiseksi

Euroopan parlamentti äänesti 16. syyskuuta täysistunnossa meriliikenteen sisällyttämisestä EU:n päästokauppajärjestelmään vuodesta 2022 alkaen sekä sitovan 40 prosentin päästövähennystavoitteen (vuoteen 2030 mennessä) asettamisesta laivayhtiöille.

Meppien mielestä komission alkuperäinen esitys, joka kattoi suurten laivojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen seurantaa koskevien EU-sääntöjen päivityksen vastaamaan kansainvälisiä sääntöjä, ei ollut riittävän kunnianhimoinen ottaen huomioon ilmastokriisin.

Parlamentti toisti vaatimuksensa laivaliikenteen päästöjen vähentämisestä 27. huhtikuuta. Mepit vaativat alan sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään ja huomauttivat hiilivuotojen riskistä. Parlamentti korosti, että muutoksia tulee arvioida myös kilpailukyvyn ja työpaikkojen näkökulmasta.

Parlamentti ehdotti seuraavia toimia, joilla laivaliikenteestä voidaan tehdä puhtaampaa Euroopan tavoitellessa ilmastoneutraaliutta osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa:

  • polttoöljyjen käytön asteittainen lopettaminen asettamalla vaihtoehtoisille polttoaineille verohelpotuksia
  • Euroopan satamien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, digitalisointi ja automatisointi
  • eniten saastuttavien alusten säännelty pääsy EU:n satamiin
  • tekniset parannukset, kuten laivojen nopeuden optimointi ja hydrodynamiikkaan liittyvät innovaatiot

Tähän asti EU-tasolla ei ole ollut erityisiä vaatimuksia laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.