EU-strategia kestävämpään ruoantuotantoon 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU:n kestävän ruoantuotannon strategia pyrkii suojelemaan ympäristöä sekä takaamaan terveellistä ruokaa kaikille ja toimeentulon viljelijöille.

Ruoantuotanto kaikkine vaiheineen viljelystä syömiseen ja jätteenkäsittelyyn vaikuttaa merkittävästi ympäristöön, kansanterveyteen ja ruoan turvallisuuteen. Euroopan komissio haluaa luoda 20. toukokuuta 2020 esittelemänsä Pellolta pöytään -strategian avulla EU:hun kestävän ruoantuotantojärjestelmän, joka takaa ruokaturvallisuuden ja suojelee ihmisiä sekä luontoa.

Tavoitteet

Strategia asettaa puitteet joukolle uusia lakiehdotuksia, joihin kuuluu muun muassa EU:n torjunta-ainesääntöjen uudistus, eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä, suunnitelma ruokajätteen vähentämiseksi, elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen uudistuksia, ehdotus hiiltä sitovasta viljelystä ja EU:n maatalouspolitiikan uudistus.

Tavoitteena on täydentää olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja kohdistaa toimia kaikkiin ruoantuotannon vaiheisiin.

Kaikki ehdotukset tulee käsitellä ja hyväksyä EU:n neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 
  • 50 prosentin vähennys torjunta-aineiden käytössä 
  • Vähintään 20 prosentin vähennys lannoitteiden käytössä 
  • 50 prosentin vähennys tuotanto- ja vesiviljelyeläinten käyttöön tulevien mikrobilääkkeiden myynnissä 
  • 25 % maanviljelysmaasta käytettävä luomutuotantoon 

Ympäristöystävällisempää ruoantuotantoa kehittämässä

EU:n maatalousala on ainoana merkittävänä viljelysektorina maailmassa vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään (20 prosentilla vuodesta 1990), mutta se tuottaa yhä noin 10 prosenttia näistä päästöistä. Tästä osuudesta 70 prosenttia on peräisin tuotantoeläimistä. Tuotteiden valmistamisen, jalostamisen, pakkaamisen ja kuljetuksen ohella ruoantuotanto on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja.

Pellolta pöytään -strategian mukaan ruoan tuotannon, ostamisen ja kuluttamisen tapojen on muututtava, jotta voidaan pienentää ympäristöjalanjälkeä ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Samalla on pidettävä huolta kaikkien ruoantuotantoketjun toimijoiden toimeentulosta varmistamalla reilummat taloudelliset korvaukset ja tarjoamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Strategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Se liittyy tiiviisti vuoteen 2030 ulottuvaan uuteen biodiversiteettistrategiaan ja uudistettuun yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP).

Strategialla pyritään myös vahvistamaan EU:n ruoantuotantojärjestelmää ja parantamaan sen mahdollisuuksia selviytyä ja palautua tulevista kriiseistä, kuten covid-19-pandemian kaltaisista kriiseistä, ja yhä useammin esiintyvistä luonnonkatastrofeista, kuten tulvista tai kuivuudesta.

Lue lisää siitä, miten EU tukee maanviljelijöitä YMP:n avulla.

Edullista, terveellistä ja kestävää ruokaa

Pellolta pöytään -strategian avulla kuluttajille halutaan taata edullista, turvallista ja ravitsevaa ruokaa vastauksena terveellisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden lisääntyneeseen kysyntään.

Heinäkuussa 2021 julkaistussa Eurobarometrissa noin kolmannes eurooppalaisista kertoi ostavansa ja syövänsä enemmän luomuruokaa (32 %) sekä ostavansa ja syövänsä vähemmän lihaa (31 %), ja 16 % ottaa huomioon ostamansa ruoan hiilijalanjäljen ja toisinaan muuttaa ostoskäytöstään sen perusteella.

Kulutustottumukset muuttuvat, mutta yhä on varaa parantaa: vuonna 2017 yli 950 000 kuolemantapausta Euroopassa johtui epäterveellisestä ruokavaliosta, minkä lisäksi puolet aikuisista on ylipainoisia. Jotta terveellisempien vaihtoehtojen valitseminen olisi helpompaa ja tietoa paremmin saatavilla, komissio ehdottaa pakollisia, yhtenäisiä pakkausmerkintöjä ruokatuotteille.

Maailmanlaajuisen muutoksen etunenässä

EU on maailman suurin elintarvikkeiden viejä ja tuoja sekä suurin merenelävien markkina-alue. Eurooppalainen ruoka on kansainvälisesti erittäin korkealaatuista, ja Pellolta pöytään -strategialla pyritäänkin edistämään kestävää siirtymää myös maailmanlaajuisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä kauppasopimusten välityksellä.

Parlamentti puolustaa kestävää kehitystä

Parlamentti suhtautui Pellolta pöytään -strategiaan myönteisesti lokakuussa 2021 hyväksymässään päätöslauselmassa, mutta lisäsi suosituksia, jotta strategia olisi mahdollisimman kestävä. Parlamentti painotti erityisesti, että ”Fit for 55” -paketin tulee sisältää kunnianhimoisia tavoitteita maatalouden ja siihen liittyvän maankäytön päästöille. Pakollisten pakkausmerkintöjen lisäksi mepit haluavat komission ehdottavan toimia lihan ja pitkälle jalostettujen ruokien ylikulutusta vastaan sääntelemällä mainostamista ja asettamalla enimmäismääriä jalostettujen ruokien sokeri-, rasva- ja suolapitoisuudelle.

Lisäksi mepit haluavat vähentää torjunta-aineiden käyttöä pölyttäjien ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. He vaativat jälleen häkkikasvatuksen kieltämistä EU:ssa. Parlamentti tukee luomuviljelyn maa-alan kasvattamiseen tähtäävää tavoitetta, mutta totesi myös, että vaaditaan toimia luomuruoan kysynnän kasvattamiseksi.

Aloitteen esittelijä maatalousvaliokunnassa, Herbert Dorfmann (EPP, Italia) sanoi: ”Jatkossakin tulee varmistaa, että ruokaa on saatavilla järkevään hintaan.” Ympäristövaliokunnassa aloitetta luotsaava Anja Hazekamp (Vasemmisto, Alankomaat) puolestaan totesi, että ”kestävä ruoantuotanto on ensisijaisen tärkeää myös tulevaisuuden maanviljelijöille”.