EU:n ympäristötavoitteet vuoteen 2030 asti 

 
 

Mitkä ovat EU:n tämän vuosikymmenen ympäristötavoitteet? Mitä niiden saavuttamiseksi pitää tehdä?

Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen liikakäyttö aiheuttavat Euroopalle - kuten muullekin maailmalle - taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Mepit äänestivät heinäkuun täysistunnossa EU:n ympäristöä koskevasta toimintasuunnitelmasta, joka ulottuu vuoteen 2030 asti. Suunnitelmalla EU pyrkii lieventämään yllä mainittuja seurauksia.


Lue lisää EU:n toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.


Kohti ilmastoneutraalia EU:ta


Parlamentti julisti ilmastohätätilan marraskuussa 2019. Mepit vaativat komissiota varmistamaan, että kaikki tulevaisuudessa ehdotettavat EU-lait ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.


EU:n ensimmäinen ympäristöä koskeva toimintasuunnitelma vuonna 1973 tähtäsi vähentämään saasteita ja lisäämään tietoisuuta ekologisista ongelmista. Nyt käsittelyssä oleva kahdeksas toimintasuunnitelma keskittyy kiihdyttämään siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta, puhtaita energiamuotoja ja kiertotaloutta.


Uusi toimintasuunnitelma laaditaan linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.


Kestävä talous keskiössä


Euroopan ympäristökeskus on arvioinut, että taloudellinen toiminta ja elämäntapa ovat EU:n merkittävimmät ympäristöhaasteet.


Parlamentin mukaan EU:n tulisi siirtyä kohti kestävää hyvinvointitaloutta, jonka perustana ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Hyvinvointitaloudessa yleinen etu määrittää taloutta eikä päinvastoin.


Ehdotetun ympäristötoimintasuunnitelman pääpainopisteitä ovat:


  • Ympäristövahinkoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vahingot tulee korjata tapahtumapaikalla ja saastuttajan on maksettava kulut
  • Komissio tekee väliarvioinnin suunnitelman etenemisestä maaliskuussa 2024
  • Ympäristöpolitiikan tukena tulisi käyttää tietojen keräämiseen perustuvia teknologioita, varmistaen tietojen julkisuus ja saatavuus
  • Kaikkien fossiilisten polttoaineiden tukien lakkauttaminen asteittain vuoteen 2025 mennessä ja ympäristölle haitallisia toimintoja rahoittavien tukien lakkauttaminen vuoteen 2027 mennessä

Läpinäkyvyys ja valvonta


Uuteen toimintasuunnitelmaan sisällytetään valvontaväline. Komission odotetaan esittelevän, kuinka suunnitelman edistymistä valvotaan ja mitataan vuoden 2021 loppuun mennessä.


Lue lisää: