Rajat ylittävä rikollisuus: "Eurooppalainen ratkaisu eurooppalaiseen haasteeseen" 

 
 
Haastateltavana Salvatore Iacolino.  

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä valiokunta teki puolentoista vuoden toimintakaudestaan loppuraportin, jossa määriteltiin EU:n tavoitteet aihealueen suhteen. Tapasimme mietinnön laatineen Salvatore Iacolinon (EPP, Italia), joka sanoi, että loppuraportin ei tarvitse jäädä pelkäksi paperiksi, vaan sen ehdottamat toimet voidaan laittaa täytäntöön.

EU:ssa toimii arviolta 3600 rikollisjärjestöä. Mitkä tavoitteet näiden suhteen nousivat esiin valiokunnan työssä?


Iacolino: Euroopan unionin suurin haaste on kehittää oikeudellista yhteistyötä ja yhteistyötä kansallisten poliisivoimien välillä. Meidän täytyy saada aikaan yksi yhteinen oikeudellinen kehys: yhdessä jäsenmaassa langetetun tuomion täytyy olla lainvoimainen myös muissa jäsenmaissa. Hyvä esimerkki tästä on "mafia-liitännäinen rikos", joka on olemassa tällä hetkellä vain Italiassa.


Voidaanko puhua "eurooppalaisesta mafiasta"?

Iacolino: Mafia ei rajoitu yhdelle maantieteelliselle alueelle. Saksassa esimerkiksi suurimmat rikollisorganisaatiot ovat turkkilaisia tai venäläisiä. Siksi tähän eurooppalaiseen haasteeseen tarvitaan eurooppalainen ratkaisu.


Yksi EU:n suurimmista saavutuksista on sisämarkkinat. Mutta meidän täytyy varmistaa, etteivät korruptiosta tai rahanpesusta yhdessä jäsenmaassa tuomitut yritykset voi ottaa osaa julkisiin tarjouskilpailuihin muissa jäsenmaissa.


Suuri osa mietinnöstä puhuu rikollisjärjestöjen taloudellisesta puolesta.


Iacolino: Meidän täytyy käydä kiinni rikollisin keinoin hankittuihin varoihin sekä lopettaa pankkisalaisuus ja veroparatiisit EU:n alueelta. Siksi on tärkeää kehittää tiukempaa pankkivalvontaa. Sen, mitä olemme kirjoittaneet tähän loppuraporttiin, ei pidä jäädä vain paperille.