EU:n ja Japanin kauppasopimus: uuden aikakauden alku 

 
 

EU:n ja Japanin väliset suhteet lähenevät merkittävän kauppasopimuksen ja strategisen kumppanuuden allekirjoituksen myötä.

EU:n ja Japanin vapaakauppasopimus edistää kauppaa ja lisää yhteistyötä myös muilla aloilla ©AP images/European Union-EP  

EU:n ja Japanin välille solmittu vapaakauppasopimus parantaa kauppakumppaneiden välisiä suhteita entisestään kansainvälisesti kireässä ja protektionistisessa ilmapiirissä.

Sopimuksen allekirjoittamisen myötä eurooppalaisten yritysten on helpompi viedä tuotteitaan Japaniin. Strateginen kumppanuus puolestaan lisää yhteistyötä yhteisten haasteiden, kuten turvallisuusuhkien ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Mepit hyväksyivät kummatkin sopimukset joulukuun täysistunnossa, ja seuraavaksi neuvoston on vielä hyväksyttävä ne ennen kuin ne voivat astua voimaan.

Kauppa

Eurooppalaiset yritykset vievät vuosittain yli 58 miljardin euron edestä tavaroita ja 28 miljardin euron edestä palveluita Japaniin, mutta kauppasopimuksen myötä määrät tulevat kasvamaan entisestään jäljellä olevien kaupan esteiden purkamisen ansiosta. Valtaosa, eli noin 90 % tulleista poistuu yli 90 prosentista EU:n viennistä Japaniin. Muutoksen arvioidaan tuovan EU-yrityksille noin miljardin euron säästöt vuodessa. Lisäksi Japani tunnustaa yli 200 eurooppalaisen maataloustuotteen suojatun alkuperämerkinnän aseman. Toimiin ryhdytään myös muiden kaupan esteiden purkaiseksi, esimerkiksi siirtymällä erityisistä japanilaisista laatuvaatimuksista kansainvälisiin standardeihin.

Esityksestä parlamentissa vastaava meppi Pedro Silva Pereira (S&D, Portugali) totesi, että sopimus viedään päätökseen merkittävällä hetkellä. ”EU:n ja Japanin taloudellinen yhteistyösopimus antaa oikeaan aikaan merkin tuesta avoimelle, reilulle, arvoihin ja sääntöihin perustuvalle kaupalle, kun samalla protektionismi lisääntyy ja Yhdysvaltain presidentti Trump harjoittaa epävakaista kauppapolitiikkaa.”

Silva Pereiran mukaan sopimuksessa on kyse paljosta muustakin kuin vain kaupan edistämisestä: ”Sopimus tuo mukanaan paitsi läheisemmät kahdenväliset taloudelliset suhteet myös konkreettista yhteistyötä kestävän kehityksen eteen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Se voi lisäksi tehostaa koordinointia monenvälisissä asioissa Japanin kanssa ja auttaa luomaan maailmantalouteen sääntöjä, jotka ovat linjassa meidän korkeiden laatuvaatimustemme ja yhteisten arvojemme kanssa, kuten ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamisen.”

Strateginen kumppanuus

Strateginen kumppanuussopimus on laillisesti sitova ja kattaa yhteistyötä monilla aloilla. Aloitteen esittelijä parlamentissa, Alojz Peterle (EPP, Slovenia) sanoi: ”Se syventää yhteistyötä Japanin kanssa keskeisillä aloilla, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä, terveysalan tutkimuksessa ja kyberrikollisuuden torjumisessa. Tämä kumppanuus on vastaus nykypäivän ongelmiin, jotka ylittävät valtioiden rajat, ja vahvistaa lisäksi meidän sitoutumisemme kansainväliseen, sääntöpohjaiseen järjestykseen.”

Malli muille maille

Kumpikin meppi pitää Japanin kanssa solmittavia sopimuksia mahdollisina malleina yhteistyölle muiden maiden kanssa.

Silva Perreira sanoi: ”Tämä on ensimmäinen EU:n kauppasopimus, jossa sitoudutaan panemaan toimeen Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut tavoitteet ja jossa on erilliset kappaleet yhtiöiden hallinnosta ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Sopimus ylläpitää EU:n korkeita standardeja ympäristön, kuluttajien, ruoan turvallisuuden ja työntekijöiden oikeuksien suojaamiseksi, suojaa julkisia palveluita ja kunnioittaa oikeutta sääntelyyn.”

Peterle totesi: ”Nämä kaksi sopimusta on mahdollista tehdä, koska EU ja Japani ovat samanmielisiä kumppaneita, joilla on yhteiset arvot ja yhteinen näkemys kansainvälisestä kaupasta ja yhteistyöstä. Korkeat standardit ja valmius vastata kansainvälisiin haasteisiin tulevat jatkossakin olemaan yhteistyösopimusten perustana.”