Muovijäte ja kierrätys EU:ssa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Tiesitkö, että alle kolmannes muovijätteestä kierrätetään Euroopassa? Lue koosteestamme lisää faktoja ja tilastoja muovijätteestä ja sen käsittelystä EU:ssa.

Muovin tuotanto on lisääntynyt räjähdysmäisesti vain muutamassa vuosikymmenessä – vuonna 1950 valmistettiin 1,5 miljoonaa tonnia ja vuonna 2015 jo 322 miljoonaa tonnia. Tuotannon myötä myös muovijätteen määrä on kasvanut.

EU:ssa on jo ryhdytty toimiin muovijätteen vähentämiseksi, mutta mitä tapahtuu jätteelle, jota syntyy kaikista ponnisteluista huolimatta valtavia määriä? Entä miten muovin kierrätystä voitaisiin lisätä?

Infografiikka muovista ja muovin kierrätyksestä Euroopassa  

Muovijätteen käsittely Euroopassa

Euroopassa eniten käytetty tapa käsitellä muovijätettä on energiaksi polttaminen. Kaatopaikalle päätyy 31 % ja kierrätykseen kerätään 30 % kaikesta muovijätteestä, joskin kierrätysprosentti vaihtelee suuresti maiden välillä, kuten infografiikasta näkyy.

Noin puolet kierrätykseen kerättävästä muovista viedään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle, useimmiten siksi, että jätteen käsittelyyn paikallisesti ei ole riittävää kapasiteettia, teknologiaa tai varoja. Aiemmin valtaosa ulkomaille viedystä muovijätteestä päätyi Kiinaan, mutta Kiinan kiellettyä muovijätteen maahan tuonnin, EU:n on kiireisesti löydettävä uusia ratkaisuita.

Muovijätteen matala kierrätysaste EU:ssa tarkoittaa tappioita niin taloudelle kuin ympäristöllekin. Arvion mukaan 95 % muovisen pakkausmateriaalin arvosta häviää ensimmäisen, lyhyen käytön jälkeen talouden kierrosta.

Vuosittain muovin tuottamisesta ja polttamisesta syntyy noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä maailmassa. Kierrätyksen tehostaminen pienentäisi myös muoviteollisuuden päästöjä.

Muovin kierrätyksen ongelmat

Muovin kierrätystä hidastavat pääasiallisesti kierrätetyn tuotteen laatu ja hinta verrattuna neitseellisestä raaka-aineesta valmistettuun tuotteeseen. Muovin valmistajat tarvitsevat edulliseen hintaan suuria määriä kierrätysmuovia, joka vastaa tiukkoja laatuvaatimuksia.

Koska muovia on helppo muokata kunkin valmistajan tarpeisiin (niin funktionaalisiin kuin esteettisiinkin), kierrätykseen tuleva materiaali on erittäin vaihtelevaa, mikä tekee sen käsittelystä kallista ja vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Kierrätysmuovin kysyntä onkin vain noin 6 % kaikesta muovin kysynnästä Euroopassa.

Ratkaisuita muovin kierrätysasteen parantamiseksi

Syyskuussa mepit hyväksyivät eurooppalaisen muovistrategian, jossa vaaditaan, että kaikki muovipakkaukset olisivat kierrätettävissä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vaatii parempaa tuotesuunnittelua, mutta meppien arvion mukaan on myös asetettava kannustimia markkinoiden luomiseksi kierrätysmuoville.

Ehdotettuja toimia ovat muun muassa:

  • Laatustandardien luominen kierrätysmuoville
  • Kierrätysmuovin sertifioimiseen kannustaminen sekä teollisuuden että kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi
  • Pakollinen osuus kierrätysmuovia tiettyihin tuotteisiin
  • Kierrätettyjen tuotteiden arvonlisäveron vähentämiseen kannustaminen jäsenmaissa

Euroopan parlamentti on lisäksi tukenut toimia, joilla pyritään vähentämään muovijätteen määrää:

Parlamentti on myös vaatinut komissiota ryhtymään toimiin mikromuovin vähentämiseksi.