Sassoli budjettineuvotteluista: parlamentti ei estä mitään 

 
 

Parlamentin puhemies David Sassoli sanoi EU-johtajille, että parlamentti ei estä mitään budjettineuvotteluissa, vaan puolustaa kansalaisten etuja.

Eurooppa-neuvoston kokous 1.10.2020  

Parlamentin puhemies piti puheenvuoron EU-johtajien huippukokouksen alussa 1. lokakuuta. Puheessaan Sassoli painotti, että EU:n on vastattava ihmisten odotuksiin.

”Olemme ryhtyneet luomaan erilaista, reaktiokykyisempää, osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, joka tuottaa konkreettista etua kansalaisilleen. On velvollisuutemme pysyä tällä polulla, eikä lähteä harhailemaan”, Sassoli sanoi EU-maiden johtajille.

Hän totesi, että on tehtävä aktiivisesti töitä sisämarkkinoiden toiminnan palauttamiseksi koronaviruskriisin jälkeen, talouden uudelleenrakentamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon poistamiseksi. Kriisistä eniten kärsineiden tarpeisiin on vastattava.

Yhtenä syynä kasvavaan epätasa-arvoon Sassoli mainitsi puutteellisen pääsyn internetiin: ”Nyt muotoutuvassa maailmassa internetyhteyttä voi pitää ihmisoikeutena”, hän sanoi. ”EU:n tulee olla edelläkävijä ja näyttää esimerkkiä digitaalisen maailman demokratisoinnissa.”

Sassoli myös soimasi EU-johtajia ”tuomittavista viivästyksistä päätöksenteossa” maahanmuuton suhteen. Hän piti komission 23. syyskuuta esittelemää maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta ”askeleena eteenpäin” ja painotti, että parlamentti on valmis neuvotteluihin neuvoston ja puheenjohtajamaa Saksan kanssa.

Käynnissä olevista pitkän aikavälin budjettineuvotteluista Sassoli sanoi, että pöydälle tarvitaan esityksiä, sillä ”toistaiseksi neuvoteltavat esitykset ovat kaikki lähtöisin parlamentista”.

”Haluan sanoa tämän erittäin selvästi, sillä joitakin esitettyjä syytöksiä ei voida hyväksyä: parlamentti ei estä yhtään mitään. Meidän vaatimuksemme ovat eurooppalaisten kansalaisten etujen mukaisia. Viivästykset johtuvat siitä, ettei neuvostolla ole ollut esittää vastaehdotuksia.”

Sassoli vaati EU:n puheenjohtajamaata Saksaa tuomaan pöytään rakentavia esityksiä kolmesta keskeisestä aiheesta: strategisten ohjelmien rahoituksen turvaamisesta; elvytyksen kulujen kattamisesta uusien omien varojen avulla eikä kansalaisten rahalla; sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen linkittämisestä EU-varoihin.

Puhemies Sassoli ilmaisi tukensa demokratian puolesta taisteleville Valko-Venäjän kansalaisille ja vaati EU:lta välittömiä pakotteita vaalivilppiin, väkivaltaan ja sortoon syyllistyneitä vastaan.

Itäisen Välimeren kiristyneeseen tilanteeseen liittyen Sassoli sanoi: ”Me emme horju päätöksessämme osoittaa tukea Kreikalle ja Kyprokselle”. Hän vaati dialogia Turkin kanssa, jotta konfliktissa voidaan päästä pysyvään ratkaisuun.

Sassoli painotti tarvetta käynnistää pikaisesti Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi Strasbourgissa. ”Kansalaiset ansaitsevat EU:n, joka toimii arvojensa mukaisesti ja kykenee vastaamaan tulevaisuuden ongelmiin, eikä luota pelkästään vanhanaikaisiin menetelmiin”, hän sanoi lopuksi.