Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat mahdollisuuksia nuorille 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Jos olet 18–30-vuotias ja haluat tehdä yhteiskunnastamme paremman paikan, ilmoittaudu mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vapaaehtoistöihin  

Mepit laajensivat 18. toukokuuta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimialaa ja hyväksyivät hankkeen uuden ohjelman vuosille 2021-2027.

Uuteen ohjelmaan sisältyy humanitaarisen avun osa-alue, joka muodostaa oman vapaaehtoisohjelmansa. Humanitaarisen avun vapaaehtoistyöllä on näin ollen ensimmäistä kertaa oma budjettinsa.

Uusi ohjelma on aiempaa osallistavampi. Komission ja jäsenvaltioiden tulee laatia omat suunnitelmansa siitä, kuinka heikommassa asemassa oleville nuorille pystytään tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Nuoret voivat nyt myös tehdä vapaaehtoistyötä omassa maassaan.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat vapaaehtoistoimintaa 18–30-vuotiaille nuorille. Parlamentti onnistui kasvattamaan ohjelman budjettia 15 prosentilla edelliseen ohjelmakauteen (2018-2020) verrattuna.

Mistä Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kyse?

Vuonna 2016 käynnistynyt Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistöitä tai osallistua erilaisiin projekteihin yhteisöjen ja ihmisten auttamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus kerätä arvokasta kokemusta ja kehittää sosiaalisia, henkilökohtaisia ja työhön liittyviä taitojaan sekä samaan aikaan auttaa muita ihmisiä.

Projektien aihepiirit vaihtelevat koulutuksesta ja terveydestä luonnonsuojeluun ja lasten, vanhusten, maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyyn. Hyväntekeväisyystyö asetetaan etusijalle.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta ei saa vaikuttaa epäedullisesti jo olemassa oleviin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Sen tulisi myös vahvistaa yritysten vastuullista toimintaa, ei korvata sitä.

Ohjelmaan voi hakea mukaan jo 17-vuotiaana, mutta toimintaan pääsee mukaan vasta 18-vuotiaana.

Lue lisää parlamentin toimista sosiaalipolitiikan alalla.