Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat mahdollisuuksia nuorille 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Jos olet 17–30-vuotias ja haluat tehdä yhteiskunnastamme paremman paikan, ilmoittaudu mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vapaaehtoistöihin kaikkialla Euroopassa  

Parlamentin täysistunto hyväksyi 12. maaliskuuta uudet prioriteetit Euroopan solidaarisuusjoukoille vuosille 2021–2027.

Uudistettuun ohjelmaan kuuluu nykyisten hankkeiden lisäksi humanitaarisen avun projelteja EU:n ulkopuolella. Lisäksi ohjelman piiriin pyritään saamaan myös nuoria, jotka tarvitsevat eritiyistä tukea esimerkiksi vamman, sairauden tai maahanmuuttajataustan vuoksi. Nämä nuoret voivat osallistua ohjelmaan osa-aikaisesti tai omassa maassaan järjestettäviin hankkeisiin, jos niissä on myös kansainvälisiä elementtejä ja osallistujia toisista maista.

Lopullisesta tekstistä täytyy vielä neuvotella ja sopia EU:n ministerineuvoston kanssa tulevalla parlamentin istuntokaudella.

Mistä Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kyse?

Euroopan parlamentti hyväksyi lailliset puitteet Euroopan solidaarisuusjoukoille täysistunnossa 11. syyskuuta 2018. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistöitä tai osallistua erilaisiin projekteihin yhteisöiden ja ihmisten auttamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus kerätä arvokasta kokemusta ja kehittää sosiaalisia, henkilökohtaisia ja työhön liittyviä taitojaan sekä samaan aikaan auttaa muita ihmisiä.

Projektien aihepiirit vaihtelevat koulutuksesta ja terveydestä luonnonsuojeluun ja lasten, vanhusten, maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyyn. Hyväntekeväisyystyö asetetaan etusijalle.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta ei saa vaikuttaa epäedullisesti jo olemassa oleviin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Sen tulisi myös vahvistaa yritysten vastuullista toimintaa, ei korvata sitä.

Ohjelmaan voi hakea mukaan jo 17-vuotiaana, mutta toimintaan pääsee mukaan vasta 18-vuotiaana.

Lue lisää parlamentin toimista sosiaalipolitiikan alalla.