Lisää joustoa työelämään vanhemmille  

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Euroopan parlamentti haluaa mahdollistaa pienten lasten vanhemmille ja omaishoitajille enemmän joustoa työelämässä.

Uusien sääntöjen ansiosta pienten lasten vanhempien on helpompi yhdistää työ ja arki - ©AP Images/Euroopan unioni 2018 - EP  

Joustavammat työehdot ja perhe- tai hoivavapaat ovat askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa ja helpottavat työelämän ja arjen yhteensovittamista työssäkäyville vanhemmille ja omaishoitajille. Näin heidän ei tarvitse valita perheen ja työn välillä. Parlamentti hyväksyi uudet, joustavampia työjärjestelyitä koskevat säännöt 4. huhtikuuta.

Joustava ja tasa-arvoinen työelämä

Naisten työllisyysaste oli 66,5 % vuonna 2017 (miesten puolestaan 78 %), ja naiset tekevät paljon miehiä todennäköisemmin osa-aikaisesti töitä voidakseen pitää huolta lapsista tai muista perheenjäsenistä. Heidän työuransa on myös miehiä katkonaisempi, mikä lisää sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja.

Uusilla EU-tason säännöillä työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta halutaan parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, kannustaa miehiä ottamaan perhevapaita ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.


Työn ja yksityiselämän tasapaino  

Uudistuksen keskeinen sisältö:

  • Oikeus vähintään 10 päivän isyysvapaaseen isälle tai lapsen toiselle vanhemmalle lapsen syntymän yhteydessä. Korvauksen tulee vastata vähintään sairausajan korvausta.
  • Henkilökohtainen oikeus vähintään neljän kuukauden vanhempainvapaaseen, josta kahdesta kuukaudesta maksetaan korvaus, eikä sitä voi siirtää toiselle vanhemmalle. Korvauksen määrän päättävät jäsenmaat itse.
  • Oikeus viiteen päivään vapaata vuodessa työntekijöille, jotka hoitavat vakavasti sairasta tai riippuvaista omaistaan.
  • Pienten lasten (alle 8-vuotiaiden) vanhemmille sekä omaishoitajille tulisi tarjota mahdollisuuksia joustaviin työtapoihin, kuten työajan joustoihin tai lyhennettyyn työaikaan.

Jäsenmailla on kolme vuotta aikaa panna lainsäädäntö toimeen.

Muita EU-toimia työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi

EU pyrkii jatkuvasti parantamaan työoloja Euroopassa. Parlamentti hyväksyi vuonna 2019 uudistuksen, jolla halutaan taata perusoikeudet myös kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleville työntekijöille, kuten esimerkiksi alustatalouden kautta työllistyneille. Se on myös hyväksynyt lähetettyjen työntekijöiden suojelua koskevan uudistuksen.

EU:ssa on lisäksi säädetty työajasta, työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä sosiaaliturvasta toisessa jäsenmaassa työskenteleville.