Töihin paluu sujuvammaksi pitkän sairasloman jälkeen 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Pitkät sairaslomat ovat lisääntyneet ikääntyvän työvoiman ja uusien työperäisten sairauksien myötä. Mepit haluavat helpottaa töihin paluuta sairauden jälkeen.

Pitkäaikaiset poissaolot töistä johtavat usein työttömyyteen ja työntekijöiden syrjäytymiseen työmarkkinoilta pysyvästi. Syyskuun täysistunnossa mepit hyväksyivät mietinnön, jonka mukaan tarvitaan lisää toimia pitkältä sairaslomalta palaavien työntekijöiden töihin paluun helpottamiseksi sekä vammaisten ja kroonisesti sairaiden integroimiseksi työmarkkinoille.

Sujuvammin takaisin töihin

Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa Euroopassa myös terveysongelmat lisääntyvät. Eurostatin mukaan 32,5 % EU-kansalaisista ilmoitti kärsivänsä pitkäaikaisesta sairaudesta tai terveysongelmasta. Lisäksi 25 % koki työssään stressiä, ja lähes 80 % johtajista mainitsi stressin olevan merkittävä terveydellinen ongelma.

”Työmarkkinoillamme tulee ottaa kaikki huomioon, ja myös ikääntyvien ja sairaiden tarpeet tulee huomioida. Näin ei menetetä taitoja työttömyyden vuoksi”, totesi aloitteen esittelijä, slovakialainen Jana Žitňanská (ECR).

Mietinnössä keskitytään sujuvampaan siirtymään sairaslomalta takaisin töihin. Lisäksi todetaan edut tilanteessa, jossa kokenut työntekijä palaa töihin poissaolon jälkeen, verrattuna siihen, että palkattaisiin uusi työntekijä, joka täytyy kouluttaa tehtäväänsä. Jälkimmäisen todetaan koskevan yhtä hyvin julkista kuin yksityistäkin sektoria.

Vaiheittainen paluu töihin

Mietinnössä ehdotetaan lukuisia keinoja helpottaa pitkältä sairaslomalta palaavan työntekijän töiden aloitusta, kuten esimerkiksi valmennusta, psykologin tai terapeutin palveluita, joustavia työaikoja tai etätöiden mahdollisuutta sekä mahdollisuutta koulutuksiin.

Lue lisää EU:n toimista sosiaalipolitiikan alalla: