Euroopan sosiaalirahasto: sosiaalista ulottuvuutta vahvistamassa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti haluaa vahvistaa Euroopan sosiaalirahastoa, jotta työttömyyteen ja köyhyyteen voidaan löytää tehokkaampia ratkaisuita.

Euroopan parlamentti antoi huhtikuun 2019 Brysselin täysistunnossa tukensa esitykselle lisätä Euroopan sosiaalirahasto plussan rahoitusta vuosien 2021­–2027 pitkän aikavälin EU-budjetissa. Tarkoituksena on lisätä erityisesti nuorten työllisyyttä ja taistella köyhyyttä vastaan Euroopassa.

Sosiaali- ja työllisyyskysymykset ovat merkittävä huolenaihe eurooppalaisille. Parlamentti haluaa vahvistaa entisestään Euroopan sosiaalista ulottuvuutta tukemalla uudistettua, yksinkertaistettua sosiaalirahastoa, eli Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+).

Tavoitteena on saavuttaa täystyöllisuus, lisätä työn laatua ja tehokkuutta, helpottaa EU-maiden työntekijöiden liikkuvuutta niin maantieteellisesti kuin ammatillisestikin sekä parantaa koulutusjärjestelmiä ja estää syrjäytymistä.

Mikä on Euroopan sosiaalirahasto? 
  • Euroopan sosiaalirahasto on EU:n vanhin rahoitusinstrumentti, jolla tuetaan ihmisiä, parannetaan työllistymismahdollisuuksia ja nostetaan elintasoa. 
  • EU jakaa sosiaalirahastosta varoja jäsenmaille ja alueille, jotka rahoittavat näin erilaisia ohjelmia ja hankkeita, mm. työllisyyden lisäämiseksi, koulutustason nostamiseksi ja talouskriisin aiheuttaman köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. 
  • Tukea saavat yleensä yksityishenkilöt, kuten työntekijät, nuoret, työnhakijat tai taloudellisesti heikossa asemassa ovat, mutta myös yritykset ja järjestöt. 

Joustavampaa, yksinkertaisempaa, tehokkaampaa

Uudistettu Euroopan sosiaalirahasto plus yhdistäisi olemassa olevia rahastoja ja ohjelmia tuoden näin resurssit tehokkaammin yhteen:

  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja nuorisotyöllisyysaloite (YEI)
  • Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)
  • Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma

Näin voitaisiin antaa kokonaisvaltaisempaa ja paremmin kohdennettua tukea sosiaali- ja työllisyysasioissa. Esimerkiksi vähävaraiset voisivat saada sosiaalirahasto plussan tukea, jotta he voivat hyötyä niin materiaalisesta avusta kuin kattavasta sosiaalituestakin.

Järjestelmästä tulisi joustavampi, ja yksinkertaisemmat säännöt helpottaisivat rahoituksen myöntämistä.

Nuoret ja lapset avainasemassa

ESR+ rahoittaa kolmea pääasiallista aihealuetta: koulutusta ja elinikäistä oppimista; tehokkaita työmarkkinoita ja yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen työhön; sekä syrjäytymisen ehkäisyä, terveyttä ja köyhyyden estämistä.

Mepit haluavat varmistaa, että sosiaalirahaston avulla tuetaan jatkossakin nuorten työllisyyttä ja keskitytään erityisesti passiivisiin nuoriin, jotka ovat eniten vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lisäksi mepit haluavat keskittää tukea lapsiköyhyyden torjumiseen, jotta kaikille lapsille voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet ja helpottaa pääsyä ilmaiseen koulutukseen.

Tukea innovaatioihin

Sosiaalirahasto plussasta ohjattaisiin tukea myös työntekijöiden liikkuvuuteen niin maantieteellisesti kuin ammatillisestikin sekä kouluttatumiseen uusille aloille vihreän ja digitaalisen siirtymän myötä.

Seuraavaksi

Säännöistä neuvotellaan neuvoston kanssa osana tulevaa pitkän aikavälin EU-budjettia.