Euroopan globalisaatiorahasto tukee yhä laajemmin työttömäksi jääviä 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti on uudistanut Euroopan globalisaatiorahastoa. Uudistusten myötä rahasto vastaa tehokkaammin maailmanlaajuisiin kriiseihin.

Globalisaatio ja sen mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset maailmankaupassa johtavat toisinaan työttömyyteen.  

Euroopan globalisaatiorahasto on yksi EU:n hankkeista, joilla pyritään vähentämään työttömyyttä. Globalisaatio ja sen mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset maailmankaupassa johtavat toisinaan työttömyyteen.

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin vuonna 2006, jotta voitaisiin paremmin tukea globalisaation vuoksi työttömäksi jääneitä sekä ehkäistä massatyöttömyyden negatiivisia vaikutuksia alueellisesti. Kyseessä on hätävararahasto, joka otetaan käyttöön tapauskohtaisesti. EGR:n avulla rahoitetaan hankkeita, joilla autetaan työttömäksi jääneitä löytämään uusia töitä tai perustamaan oma yritys.

Lue lisää EU:n toimista globalisaatioon liittyen.

Mepit ajoivat seuraavat muutokset läpi Euroopan globalisaatiorahastoon: 
  • Vähimmäismäärä irtisanottujen työntekijöiden määrästä tuen hakemiseksi laskee 200:aan (aiemmin 500) 
  • Mahdollisuus hakea 22 000 euron suuruista kertaluonteista investointia yrityksen perustamiseen 
  • Lastenhoitotuki lastenhoitajille, jotka osallistuvat koulutukseen tai hakevat töitä 

Taustaa

Parlamentti hyväksyi 16. tammikuuta uuden globalisaatiorahastoa koskevan asetuksen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Uudistuksen tavoitteena oli laajentaa tarjottua apua koskemaan myös niitä työttömiä, jotka on irtisanottu digitalisaatioon, automaatioon ja vähähiilisempään toimintaan siirtymisestä johtuen. Neuvoteltuaan rahaston uudistamisesta neuvoston kanssa joulukuussa 2020, mepit hyväksyivät muutokset huhtikuun täysistunnossa 2021.

Rahasto on keskeinen työkalu irtisanottujen työntekijöiden auttamiseen näinä vaikeina aikoina. Uudistusten myötä se auttaa meitä paremmin varautumaan tuleviin haasteisiin. Rahasto kattaa rakenneuudistuksista johtuvat irtisanomiset.

Vilija Blinkevičiūtė, parlamentin esittelijä (S&D, Liettua)