Keskinäisen avunannon lauseke: Mitä se tarkoittaa käytännössä? 

 
 
Infografiikka tilanteesta.  

Marraskuun terrori-iskujen jälkeen Ranska pyysi EU-mailta apua keskinäisen avunannon lausekkeella, joka tunnetaan myös keskinäisen puolustuksen lausekkeena. Sitä ei ole koskaan aiemmin käytetty. Tämä nosti monia kysymyksiä sekä siitä, miten toimitaan ja mikä unionin rooli on asiassa. Mepit keskustelevat aiheesta keskiviikko-iltana 20. tammikuuta ja äänestävät päätöslauselmasta seuraavana päivänä. Tutustu infografiikkaamme aiheesta.

Artikla 42 kohta 7 Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa

Lauseke nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, jolloin se otettiin mukaan EU-sopimukseen artiklana 42, kohtana 7. Sen mukaan muut EU-maat ovat velvollisia auttamaan jäsenmaata, joka on joutunut aseellisen hyökkäyksen kohteeksi alueellaan ja tämän avun pitäisi olla yhteensopivaa mahdollisten NATO-sitoumusten kanssa.


Lausekkeen käytön suhteen ei ole olemassa vakiintunutta menettelyä. Avun ei välttämättä tarvitse olla luonteeltaan sotilaallista. Näin sotilaallisesti liittoutumattomat maat, kuten Suomi, Ruotsi ja Itävalta, voivat osallistua myös toimiin.


Millaista apua?


Ranska on 17. marraskuuta 2015 tehdyn pyyntönsä jälkeen keskustellut eri jäsenmaiden kanssa siitä, millainen apu voisi tulla kyseeseen. Osa EU-maista on ilmaissut halukkuutensa osallistua terrorismin vastaisiin operaatioihin Syyriassa ja Irakissa ja osa voisi lisätä joukkojaan kansainvälisissä tehtävissä, jotta Ranskan joukkoja vapautuisi muihin tarkoituksiin.


EU:n rooli


Avun tyypistä päätetään maiden välillä kahdenvälisissä keskusteluissa, joten EU:n rooli on rajallinen. EU voi kuitenkin auttaa prosessin koordinoimisessa.


Mepit pyysivät päätöslauselmassaan marraskuussa 2012, että EU:n ulkoasioiden korkea edustaja ehdottaisi lausekkeen käyttöön liittyviä käytännön järjestelyjä. Nyt käytävässä keskustelussa parlamentin jäsenet keskustelvat siitä, olisiko EU:n vahvempi osallistuminen hyödyksi lauseketta käytettäessä.Aiheesta keskustellaan täysistunnossa keskiviikkona illalla ja siitä äänestetään torstaina.

Lauseke (SEU artikla 42 kohta 7) 
  • Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.  
  • Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.