Terrorismin ja rikollisuuden rahoitusta vastaan 

 
 

Mepit haluavat tehostaa terrorismin ja rikollisuuden vastaista taistelua tarkemmalla rahavirtojen kontrollilla ja rahanpesun vastaisilla toimilla.

Viidensadan euron seteleitä. ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Tiukemmat, yhtenäisemmät säännöt rahanpesua vastaan

Arvioiden mukaan rikollisin keinoin tuotetaan EU:ssa vuosittain 110 miljardia euroa, mikä vastaa yhtä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Rikollinen ja rahanpesusta peräisin oleva raha saattaa päätyä terrorismin rahoitukseen.

Rahanpesu on rikos kaikissa EU-maissa, mutta määritelmissä ja rangaistuksissa on eroja. Näitä eroja rikolliset voivat käyttää hyväkseen toimimalla niissä maissa, joissa rangaistukset ovat lievempiä. Uudet rahanpesun vastaiset säännöt yhdenmukaistavat määritelmät ja poistavat esteitä rajat ylittävältä oikeudelliselta ja poliisiyhteistyöltä.

Päivitetty direktiivi ”pyrkii poistamaan kansallisten lainsäädäntöjen välisiä eroja, jotka hyödyttivät rikollisia. Se myös tarjoaa uuden välineen taistella tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan eurooppalaisella tasolla. Rahanpesun estäminen on eurooppalainen ja kansainvälinen ongelma, joka vaatii vahvan vastauksen. Tarjoamme lainvalvojille tehokkaat työkalut, joilla viedään rikollisilta heidän tärkein vahvuutensa, eli raha”, mietinnön esittelijä Ignazio Corrao (EFDD, Italia) selittää.

Käteisrahan valvonta EU:n ulkorajoilla

Mepit äänestivät myös EU:n ulkorajojen yli kulkevan käteisrahan valvontaa koskevien sääntöjen päivityksestä. Kaikkien EU-alueelle saapuvien tai sieltä lähtevien on ilmoitettava, jos he kantavat mukanaan yli 10 000 euroa.

Uusissa säännöissä käteisrahan määritelmää laajennetaan kattamaan prepaid-kortit ja erittäin likvidit hyödykkeet, kuten kulta. Myös rahtina tai pakettina lähetetystä ”yksin matkustavasta käteisrahasta” tulee tehdä ilmoitus. Lisäksi tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä ja kolmansien maiden kanssa parannetaan. Jäsenmaiden vastuulle jää säätää rangaistukset ilmoittamatta jätetystä rahasta, mutta rangaistusten on oltava tehokkaita, suhteellisia ja ennaltaehkäiseviä.

”Meidän on varmistettava, että oikeilla ihmisillä on pääsy oikeaan tietoon”, sanoi toinen aloitteen esittelijöistä, luxemburgilainen Mady Delvaux (S&D). Delvaux’n mukaan keskitetty rahapesun vastainen yksikkö helpottaisi kansallisten viranomaisten tutkivaa työtä.

Tietyissä tilanteissa, jos viranomaisilla on syytä epäillä rikollista toimintaa, he voivat seurata käteisen liikkumista myös 10 000 euron rajan alapuolella sekä pidättää sitä väliaikaisesti.

”Päivitimme lainvalvojien käytössä olevia työkaluja, jotta käteisen siirtymistä on helpompi seurata, mutta samalla kuitenkin kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia”, toinen esittelijä, Juan Fernando López Aguilar (S&D, Espanja) vakuutti.

Esitykset hyväksyttiin täysistunnossa 12. syyskuuta.